Det ska vara ordning och reda i skolan

Liberalerna försöker nu framställa sig som tuffa mot friskolor i ett försök att plocka mittenväljare.

Om vi ska kunna bryta skolsegregationen, stoppa stöket och öka jämlikheten i skolan måste samhället ta tillbaka den demokratiska kontrollen över skolan från marknaden, skriver de socialdemokratiska riksdagsledamöterna Mattias Ottosson och Teresa Carvalho.

Om vi ska kunna bryta skolsegregationen, stoppa stöket och öka jämlikheten i skolan måste samhället ta tillbaka den demokratiska kontrollen över skolan från marknaden, skriver de socialdemokratiska riksdagsledamöterna Mattias Ottosson och Teresa Carvalho.

Foto: Fredrik Nygren

Debatt2022-08-11 21:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Både förslagen i sig och med vilka partier Liberalerna vill genomföra dem visar dock att det snarast handlar om att slå vakt om rätten att plocka ut vinst. 

Sverige har haft ett av de mest högpresterande och jämlika skolsystemen i världen – dit ska vi nå igen. Samhället har under lång tid tappat kontroll över skolan till marknaden och inte heller varit starkt nog att bryta med stöket i klassrummen. 

Möjligheten att göra obegränsade vinstuttag, svag offentlig kontroll och en skolpeng som överkompenserar friskolekoncerner leder till vinstjakt och förlust av gemensamma skattemedel. Att friskolor kan skapa egna orättvisa kösystem spär på segregationen och ökar ojämlikheten. Samhället måste ta tillbaka den demokratiska kontrollen över skolans utveckling.

Socialdemokraterna vill säkerhetsställa att det är ordning och studiero i skolan genom att ge lärare och annan personal tydligare befogenheter att ingripa vid stök och oro samt införa mobilförbud på lektionstid som huvudregel.

Vi vill också bryta ojämlikheten och införa ett rättvist skolval och också göra om skolpengen i grunden så att resursfördelningen bidrar till ökad kunskap och likvärdighet.

Högern anklagar oss socialdemokrater för att vara emot friskolor. Det är lögn. Får vi bestämma kommer både rätten att välja skola och friskolor finnas kvar. Däremot kommer vi göra två tydliga förändringar om vi får styra: 

Vinstuttag ur skolan ska förbjudas. Pengar vi avsatt till skolan ska stanna i skolan – inte försvinna i väg som vinster till skatteparadis och oljeemirat. Religiösa friskolor ska förbjudas. Skolan ska vara en plats fri från religiös påverkan och en plats där alla elever kan mötas oavsett religion. 

I skolan läggs grunden för resten av våra liv, men under lång tid har samhället inte varit starkt nog att bryta med låga skolresultat, ojämlikhet, lärarbrist och dålig studiero. Därför har den socialdemokratiskt ledda regeringen satsat på skolan. Vi har vänt utvecklingen. Resurserna har ökat och lärarlönerna höjts. 33 600 fler jobbar i skolan och kunskaperna ökar nu i alla internationella mätningar. Men vi är inte nöjda.

Om kunskapsresultaten ska fortsätta uppåt behöver jämlikheten öka och fokus i alla skolor vara på kunskap och bildning. Den som gör sitt bästa och anstränger sig i skolan ska ha alla möjligheter att lyckas, oavsett var du bor, vilka föräldrar du har eller vilken skola du går på. Inga elever ska lämnas efter eller hållas tillbaka. Så är det inte i dag.

Om vi ska kunna bryta skolsegregationen, stoppa stöket och öka jämlikheten i skolan måste samhället ta tillbaka den demokratiska kontrollen över skolan från marknaden. Vi ska värna allas möjlighet att välja skola, men vinstjakten ska bort. Svensk skola ska återigen bli en av världens bästa och mest jämlika, men då måste våra barn och ungas rätt till en god utbildning gå före vinstjakt.

Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna sätter ägarnas rätt att ta ut vinst före elevernas rätt till en bra skola. Liberalerna försöker framställa sig som hårdare mot vinsterna, men vid närmare granskning visar det sig att deras förslag i stället handlar om att slå vakt om rätten att plocka ut vinst. L har haft flera chanser att rösta för ett vinstförbud i skolan men har gång på gång rösta med resten av högern.