Det ska vara gott att leva i Finspång

Anna Lövheim tar i sin ledarkrönika upp en viktig fråga – nämligen den tydliga trenden mot ett boende som erbjuder andra kvaliteter än ”status, flärd och hektiskt storstadsliv”.

En ny generation vill bo på landet.

En ny generation vill bo på landet.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Debatt2021-04-16 08:45
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Äntligen vårtid i Östergötland" NT 12/4

Hennes slutsats landar i att en ny generation har en ny palett av värderingar. En generation där faktorer som trygghet, närhet till natur, familj och vänner dominerar. En generation som föredrar det lilla, trygga och familjära med urskogar och naturreservat runt knuten, parat med de omgivande större städernas utbud av arbete, utbildning och nöjen. Och på bekvämt avstånd till Stockholm och världen. Det är här dessa unga ser en plats att låta rötterna gro för sig och sina barn. 

Skribentens iakttagelse bekräftas av en artikel i Dagens Industri (12/4) med rubriken ”Tydlig brytpunkt på bomarknaden”. 

Under 2020 har småhuspriserna i Finspång ökat med 26 procent. Om det är bra eller dåligt beror nog på vem man frågar, men för Finspångs kommun är det goda nyheter. Det betyder att kommunens löfte i översiktsplanen ÖP 2020 tas på allvar ”det ska vara gott att leva i Finspång”. Det är en bekräftelse på att Finspång etablerar sig som en attraktiv plats att bo i för hela regionen. Kommer den utvecklingen att hålla i sig?

Det är möjligt att Coronapandemin hjälpt till. Hur det går i fortsättningen beror på om våra politiker förmår att verkställa de löften som ställts ut i ÖP 2020. Vilka åtaganden som gjorts finns att läsa om i översiktsplanen på kommunens hemsida. 

Finspång ska växa befolkningsmässigt till 30 000 invånare 2035. I planerna ingår inte att omvandla stora naturområden till industrizoner för vindkraft. Om Holmens vindkraftsplaner genomförs – det vill säga vår kommun omvandlas till en vindkraftskoloni med uppgift att förse kontinentaleuropa med billig el – kommer dessa planer att omintetgöras.