Det nära vårdmötet måste vara prioriterat

Det nära vårdmötet måste vara prioriterat för trygghet och värme och kompetens, skriver Evelina Nilsson (KD).
Det nära vårdmötet måste vara prioriterat för trygghet och värme och kompetens, skriver Evelina Nilsson (KD).

Tack för ni delar er oro, jag vill gärna bemöta den.

Debatt 15 juni 2023 16:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Äldrerådets ledamöter skeptiska till kyld mat" NT 13/6

 

Olyckligtvis har ert debattinlägg en del faktafel. Fakta är lätt att misstolka och ibland tappar man helhetsperspektivet. Vi hjälps åt, här kommer mitt svar till er.

 

Citat från er debattartikel, ”noterar visserligen att Evelina Nilsson, kristdemokrat och socialnämndens ordförande, säger sig ha pratat med medlemmar i pensionärsrådet. Men frågan borde tagits upp på dagordningen och åsikter noterats till protokollet”

 

Punkten fanns i högsta grad med på dagordningen, och även i protokollet som också är justerat. Även efter mötet gjorde jag mig tillgänglig för förutsatt samtal vilket varade i 45 minuter. Samtalet tycker jag var trevligt och vi hade en god dialog. Det spontana samtalet utanför dagordningen är dock inte protokollfört eftersom det låg utanför mötestid. Jag kommer fortsatt ändå finnas nåbar och tillgänglig för alla former av samtal och mitt erbjudande att komma till era föreningsmöten för information och presentation kvarstår.

 

Nu till maten, matleveranser och bemanningsutmaningen. 

  1. Förslaget gällande mat och matleveranser grundar sig i ett stort behov av att kvalitetsrikta kompetensen. Öka kontinuitet och trygghet i det nära vårdmötet vid svåra komplexa sjukdomar som drabbar genom livets alla åldrar. 
  2. Kristdemokraterna, Moderaterna och Socialdemokraterna vill förvalta vår engagerade och kunniga omvårdnadspersonal på bästa vis. Att tvingas jobba utanför rimliga strukturer och springa fortare drabbar arbetsmiljön negativt men också i allra högsta grad brukarna/kunderna som har behov och fått insatser beviljade. 

 

Redan 28/2 togs beslut om ”Hållbara insatser och matleveranser”, det är alltså inte i första hand ett besparingsförslag utan en absolut nödvändighet om Söderköpings kommun ska klara av bemanningsutmaningen, att det då samtidigt kostar mindre torde vara positivt. 

 

Vi, Kristdemokraterna, Moderaterna och Socialdemokraterna på initiativ av mig som ordförande, har alltså direkt vid mandatperiodens start sett och börjat agera utifrån det arbete Sveriges kommuner och också Söderköping står inför i bemanningsutmaningar. 

 

Samma bemanningsutmaningar som SKR länge varnat om och som de den 9 juni på SKR.se skriver så här om:

 

”Att hitta rätt kompetens är välfärdens största utmaning. När arbetskraften inte räcker till går det inte att möta kompetensutmaningen enbart genom att rekrytera fler, istället behövs nya arbetssätt och att tillvarata och utveckla kompetensen hos de befintliga medarbetarna.”

 

SKR råder också Sveriges kommuner att hantera detta i 9 mycket viktiga strategier.

 

-Använd kompetensen rätt

-Förläng arbetslivet

-Prioritera arbetsmiljöarbetet

-Rekrytera bredare

-Stärk ledarskapet

-Stöd medarbetarnas utveckling

-Sök nya samarbeten 

-Utnyttja tekniken smart

-Öka heltidsarbetet

 

Jag är glad att vi med denna mandatperiod kan notera att stort arbete pågår i alla dessa 9 strategier. 

 

Med det sagt har vi fortsatt stora och svåra utmaningar framöver, vi måste se dom och vi måste hantera dom i tid för att varje individ som behöver hjälp och beviljas insatser ska känna och uppleva största möjliga värme och trygghet i det nära vårdmötet. 

 

Under två arbetsdagar har jag nyligen fått förmånen att följa duktiga kompetenta medarbetare i vår hemtjänst. Jag mötte då exakt samma önskan. 

Det nära vårdmötet måste vara prioriterat för trygghet och värme och kompetens. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa