Ökade statsbidrag skulle riskera förvärra inflationen

Borgerlig samverkan tar ansvar för kommunens ekonomi i en svår ekonomisk tid. Oavsett om staten kommer till undsättning eller inte ska vi klara grundläggande välfärd och service för våra medborgare.

Vi har förtroende för regeringens bedömning av svensk ekonomi och gör själva analysen att ännu mer statsbidrag inte är lösningen i nuläget, skriver Reidar Svedahl (L), Sophia Jarl (M) och Eva-Britt Sjöberg (KD).

Vi har förtroende för regeringens bedömning av svensk ekonomi och gör själva analysen att ännu mer statsbidrag inte är lösningen i nuläget, skriver Reidar Svedahl (L), Sophia Jarl (M) och Eva-Britt Sjöberg (KD).

Foto: Joakim Blomqvist

Debatt2023-10-10 06:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Jarl vill inte ha mer pengar till välfärdens kärna" NT 28/9

Vi lägger fokus på en lokal, stark reformagenda för att fler medborgare ska känna att de får ut mer för varje skattekrona istället för att be staten om mer bidrag. 

Norrköpings kommun, liksom övriga kommuner och regioner runt om i landet, står med otroligt tuffa ekonomiska förutsättningar på grund av den ekonomiska utvecklingen utifrån ökade energi- och drivmedelspriser, höga räntor och på det en hög inflation. 

Detta gäller även den statliga ekonomin. Norrköpings kommun går in i 2024 med ett underskott på cirka 500 miljoner kronor trots tuffa besparingskrav. Med de nu föreslagna statsbidragen stärks kommunens ekonomi med 100 miljoner för samma år men underskottet är fortfarande ett faktum.

Vi har fått förtroende av kommunens medborgare att hantera vår kommunbudget och skapa förutsättningar utifrån det ekonomiska läget att leverera kvalitet i den kommunala verksamheten. Som förtroendevalda kan vi och har vi partiinterna samtal med både region- och riksdagsledamöter för att framföra våra lokala perspektiv men ansvaret att hantera kommunal verksamhet kan aldrig skjutas bort till att en annan politisk nivå borde prioriterat annorlunda. 

Vi har ansvaret och skyldigheten gentemot alla Norrköpingsbor oavsett hur de röstade i kommunvalet att ha en god ekonomisk hushållning med skattebetalarnas pengar. 

Norrköping har en politisk ledning som arbetar långsiktigt och strategiskt för att kommunen på sikt mer självständigt ska klara av framtidens utmaningar. Vi har förtroende för regeringens bedömning av svensk ekonomi och gör själva analysen att ännu mer statsbidrag inte är lösningen i nuläget. Utan vi, liksom regeringen, gör bedömningen att ökade statsbidrag skulle riskera att förvärra den redan höga inflationen.