Det går inte att både värna kulturarvet och sälja det

Kommunalrådet Ulric Nilssons (C) budskap är att kulturbyggnaderna Kanalmagasinet och Mulachska huset inte bör vara kommunens ansvar och ska därför säljas till kommersiella intressenter, i sinom tid ska man se till att Brunnslasarettet och Bergaskolan renoveras. Frågan är bara när.

Debatt 11 mars 2021 14:45
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Söderköpings stad - ett kulturarv vi måste förvalta väl" NT 26/2

Det kan finnas skäl att resonera kring dessa fastigheter, inte enbart ur renoveringssynpunkt. Även användningsområden och behov behöver diskuteras. Kanalmagasinet lämnar vi därhän, men de tre andra fastigheterna kräver kommentarer.

Mulachska huset har under ett flertal år fungerat som ateljé för några av kommunens kända konstnärer. Nu blir dessa utkörda och frågan är hur deras möjligheter att fortsätta sina konstnärliga verksamheter kommer att bli.  Inte nog med det. Mulachska huset ligger i kyrkoparken som är en väsentlig historisk kulturmiljö som nu stympas. Genom avstyckningen av fastigheten kommer medeltidsdagarna, Gästabudet – kommunens turistiska flaggskepp - att få sämre förutsättningar att genomföras. 

Brunnslasarettet har länge varit ett sorgebarn och här har flera majoriteter i kommunen ett ansvar för att ingenting hänt. Dilemmat är framför allt att man inte kan bestämma sig för vad huset ska användas till. Samtidigt finns det stora behov. Såväl konstnärsateljéer som utrymme för scenkonst behövs. Dessutom vet vi att hembygdsmuseet gärna vill ha nya och större utrymmen. Så förutom ur kulturarvssynpunkt finns det anledning att snabbt bestämma sig för vilken verksamhet som ska finnas i huset. Huset kan inte stå och förfalla.  Även om stommen är bra blir ett oanvänt hus snabbt nergånget och vandaliserat.

Bergaskolan har återigen blivit skola. Detta har gått bra. Oron för denna byggnad gäller om byggnaden ska bjudas ut till försäljning eller ej. Ett principbeslut om detta har fattats inom den borgerliga majoriteten. Men Bergaskolan kommer under överskådlig tid att behövas för undervisningsändamål. Vi vill därför uppmana Ulric Nilsson och hans borgerliga kamrater att riva upp detta principbeslut. 

Slutligen vill vi upprepa vår fråga som ställdes vid fullmäktige i december – varför har förre kulturchefens utredning om en kulturscen stoppats i byrålådan? Först bjöds föreningsliv och kulturintresserade in att lämna synpunkter. Därefter blev det helt tyst. Inga-Lill Östlund (L) påstod sig inte ens ha något minne av att frågan varit uppe till diskussion. Ibland är minnet kort. Många kulturintresserade Söderköpingsbor är besvikna.  

Ulric Nilsson, det räcker inte med att säga att ”alliansen värnar om kulturarvet, långsiktig god ekonomisk hushållning och Söderköpings framtid” och sedan sälja ut delar av kulturarvet och därmed Söderköpings framtid.

Ämnen du kan följa