Det går att frigöra mer pengar till demensvården

Socialdemokraterna har rätt – jag lovade mer pengar till demensvården i valrörelsen. De har också rätt i att det redan hösten 2022 fanns indikationer på att vi stod inför en avmattning i ekonomi.

Utställda löften är fortfarande viktiga prioriteringar även om det ekonomiska läget gör att vägen dit är något längre än jag kunde förutse i september 2022, skriver Sophia Jarl (M), kommunstyrelsens ordförande.

Utställda löften är fortfarande viktiga prioriteringar även om det ekonomiska läget gör att vägen dit är något längre än jag kunde förutse i september 2022, skriver Sophia Jarl (M), kommunstyrelsens ordförande.

Foto: Thomas Möller

Debatt2024-02-21 10:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Kvartetten bär inte ansvaret för ekonomiska situationen" NT 14/2

Däremot verkar de inte ha uppfattat att Norrköpings kommuns ekonomiska utmaningar 2024 förvärrats av ett antal problem som de själva kunde ha hanterat under sitt maktinnehav de senaste 30 åren. 

Kommunen hade vid maktskiftet 2022 flera tusen tomma platser inom både förskola och grundskola, därtill kan läggas en investeringsplan som inte gick i takt med befolkningsutvecklingen och vi tog dessutom över en omfattande underhållsskuld på kommunens fastigheter. 

Underhållsskulden har skapat en situation där kommunen tvingats till dyra och akuta lösningar i stället för planerat underhåll. Det kan säkert finnas olika anledningar till att Socialdemokraterna inte hanterat dessa och andra problem tidigare. Det är tufft att ta beslut om nedläggningar av förskolor och skolor eftersom det berör människors vardag.

Medborgarna i Norrköping har dessutom olika anknytning till byggnader som kommunen äger. Det blir reaktioner när vi pratar om att vi behöver sälja hus som exempelvis Lennings gamla sjukhem. Men ja – jag fortsätter att hävda att vi behöver sälja vissa fastigheter. Det är helt nödvändigt att låta någon annan äga och förvalta det som vi värnar men inte har råd att ta hand om själva. 

För mig är det så vi värnar Norrköpings tillgångar i form av olika byggnader. Det är kapitalförstöring att avstå underhåll av ekonomiska skäl men inte ha modet att låta någon annan utveckla. En kommun bygger vi tillsammans och det är inte farligt om en byggnad går från kommunalt nyttjande till att en entreprenör använder den för sitt företag.

När det gäller pengar till demensvården så vill jag hävda att det går att frigöra mer pengar till en verksamhet utan att höja aktuell nämnds budgetram. Det är en fråga om ledning och styrning som leder till att vi utvecklar, effektiviserar och prioriterar. Skattekronan är inte oändlig utan vi måste alltid ompröva om det vi gjorde igår är vad vi ska göra imorgon. 

Om nya behov alltid ska mötas av nya pengar kommer det sluta med en kommunalskatt på närmare 40 procent snarare än 30 procent. Det är inte vägen framåt om vi vill att Norrköping ska växa och bli en ännu mera attraktiv kommun att leva i. 

När det gäller pengar till demensvården så ser jag med stor tillförsikt fram emot att se resultatet av det förändringsarbete som pågår inom Vård- och omsorgsnämnden. Jag vet att både politiken och tjänstemannaorganisationen jobbar hårt för åtgärda strukturella problem som kommer möjliggöra att höja kvalitén inom exempelvis demensomsorgen.


Så – utställda löften är fortfarande viktiga prioriteringar även om det ekonomiska läget gör att vägen dit är något längre än jag kunde förutse i september 2022.