Det finns inga överkompenserade skolor vad jag vet.

Skillnaden i behörighet till gymnasiet skulle bli resultatet om skolpengen jämnades ut, skriver Kenneth Malmsborg.
Skillnaden i behörighet till gymnasiet skulle bli resultatet om skolpengen jämnades ut, skriver Kenneth Malmsborg.

Sophia Jarl presenterar vilseledande siffror anser läraren Kenneth Malmsborg i sin replik på oppositionsrådets tidigare artikel.

Debatt 28 april 2021 16:10
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Absurd skillnad i fördelningen till skolorna" NT 21/4

Jag har varit yrkesverksam lärare hela mitt liv och jobbat på olika skolor och i olika kommuner allt från Navestadsskolan i Norrköping till Katedralskolan i Linköping. Så jag har en ganska bred erfarenhet av hur det ser ut på skolorna.

Det första som slår en när man läser vad Sophia Jarl skriver är att hon vill släppa in fler privata företag att sköta kommunens verksamhet. Jag förmodar att Sophia Jarls bland annat avser så kallade friskolor. Detta skulle ge fler arbetstillfällen? Hur då?

Skulle kommunen inte minska sina anställda då? För övrigt visar erfarenheterna från friskolor att lärartätheten oftast är lite lägre på friskolor så fler arbetstillfällen brukar det inte bli. I alla fall betalas även privata utförare av kommunalskatt och statsbidrag så någon skattesänkning av det skälet är svårt att tro på.

Sen till Sophia Jarls siffror. Ärligt talat kan jag inte följa dem annat än att en elev får 16 gånger mer av någonting om hen går på Klingsborgsskolan än på Vikbolandsskolan. Men av vad, lärartäthet, mattetimmar eller vad? Ja jag borde bli upprörd men inser att siffran bara är vilseledande och avser att göra läsarna kritiska och aningslöst hålla med dig. För att kunna göra någon jämförelse skulle jag behöva tre siffror.

Antalet kronor per elev och år på respektive skola.

Lärartätheten och specifikt andelen legitimerade lärare på respektive skola.

Andelen underkända på de nationella proven i svenska och matematik.

Jag kan inte siffrorna men såg för två eller tre år sedan andelen underkända i matematik årskurs nio nationella prov på Klingsborgsskolan. Den som läser dessa kan knappast tycka att den skolan är överkompenserad.

Så till sist, vill du ytterligare öka skillnaden i antalet elever med gymnasiebehörighet? Det skulle bli resultatet om skillnaden i skolpeng jämnades ut. Dessutom är medvetenheten idag stor om vad som händer med gängkriminalitet, våld och kriminalitet om vi inte har en bra skola för alla elever. En besparing på dessa skolor idag kommer att ge en stor kostnad i framtiden både rent ekonomiskt och för dessa elever i form av utanförskap och kriminalitet.

Både Marianne Wiegert och jag har med våra erfarenheter från Navestadsskolan sett vad en satsning på bra skolor med bra pedagoger kan betyda för många elever.

Ämnen du kan följa