Det behövs fler bostäder som passar den äldre befolkningen

Byggkris och höjda boendekostnader gör att många pensionärer ser sig tvungna att bo kvar i hus och lägenheter som inte längre passar dem. Nu måste regeringen och kommunerna i Östergötland agera för fler bostäder anpassade efter våra behov och plånböcker, skriver Mari-Anne Andersson och Liza di Paolo-Sandberg, SKPF.

I rådande läge ser många pensionärer sig tvungna att bo kvar i hus och lägenheter som inte längre passar dem, skriver Mari-Anne Andersson och Liza di Paolo-Sandberg, SKPF.

I rådande läge ser många pensionärer sig tvungna att bo kvar i hus och lägenheter som inte längre passar dem, skriver Mari-Anne Andersson och Liza di Paolo-Sandberg, SKPF.

Foto: Petter Arvidson

Debatt2024-07-10 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Hem ljuva hem – så borde alla få känna. Men många kan i dag inte ens beskriva sin bostadssituation som dräglig. Vi har den senaste tiden sett dramatiska kurvor över hur bostadsbyggandet gått ner medan boendekostnaderna gått upp. För oss äldre har det blivit allt svårare att hitta tillgängliga och trygga bostäder som inte slukar hela pensionen.


Åtta av tretton kommuner i Östergötland bedömer att de har underskott på bostadsmarknaden som helhet, enligt Boverkets bostadsmarknadsenkät 2024. Dessutom finns det för få bostäder med extra tillgänglighet, gemenskap och trygghet för äldre.

Fem kommuner rapporterar om underskott på seniorbostäder och ytterligare fyra saknar boendeformen helt, trots att de ser ett behov. I sju kommuner är det brist på trygghetsbostäder. Lika många har underskott på särskilda boenden för äldre med stora vård- och omsorgsbehov.

Det ser inte bättre ut i resten av landet. Trots det har regeringen i år halverat det statliga stödet till byggande av äldrebostäder. Dessutom är det statliga investeringsstödet för byggande av hyresrätter under avveckling.

I rådande läge ser många pensionärer sig tvungna att bo kvar i hus och lägenheter som inte längre passar dem. En del bor ensamma i stora villor som kräver omfattande skötsel. Andra bor högst upp i flerbostadshus utan hiss, trots att de har svårt att gå i trappor. Det kan leda till social isolering men också göra det svårare att leva självständigt. 

Situationen borde ge våra folkvalda nationellt och lokalt ordentligt pulspåslag. Det borde vara dags för de tunga verktygen i lådan. 

SKPF-pensionärernas medlemmar i Östergötland kräver att både regeringen och kommunerna i länet agerar, och vi har flera förslag: 
- Återupprätta en sammanhållen social bostadspolitik. Alla har rätt till en god bostad, till rimlig kostnad, i en upplåtelseform man själv väljer och i tillgängliga bostadsområden med god service och tillgång till vård och omsorg för de som behöver det. För att det ska bli så måste regeringen ta ansvar – marknaden löser inte allt. Här har också kommunernas allmännyttiga bostadsbolag en central roll. Involvera även socialnämnderna mer i samhällsplaneringen och öka äldres inflytande genom att lyfta bostadsfrågor i de kommunala pensionärsråden.

- Öka tillgången till olika bostäder för äldre. Regeringen och kommunerna behöver tillsammans se till att det byggs fler bostäder som passar pensionärers plånböcker. Återinför det statliga investeringsstödet för byggande av hyresrätter. Ställ krav på långsiktig förvaltning, låg energianvändning, god tillgänglighet och rimlig hyra. Utöka också det särskilda stödet för äldrebostäder.

- Anpassa befintliga bostäder. Rusta upp äldre bostäder så att de tillgänglighetsanpassas med exempelvis hissar och breda dörrar utan trösklar. Här är statligt stöd till anpassningar viktigt.

- Bryt social isolering och öka tillgången till gemenskap. Boendet spelar roll i kampen mot ofrivillig ensamhet. Alltifrån hissar till föreningslokaler och lättillgängliga parker kan bidra till ett mer socialt liv. 

- Säkerställ tillräckligt med platser i särskilt boende för äldre. Alla äldre som har stora behov av vård och omsorg måste kunna få en plats – långa väntetider är ovärdigt.