Det behövs etableringsstopp för vinstdrivande skolor i Norrköping

De senaste åren har vi sett en okontrollerad expansion av marknadsskolan och skolkoncerner. Riksdagens utredningstjänst har visat att mer än var tionde skola (650 stycken) nu ägs och drivs av skolkoncerner med vinst som huvudintresse.

Socialdemokraterna har lagt fram förslag för att förbjuda vinster och komplicerade ägarstrukturer, men möts av tystnad från högerpartierna, skriver socialdemokraterna Teresa Carvalho, Mattias Ottosson och Maria Sayeler Behnam.

Socialdemokraterna har lagt fram förslag för att förbjuda vinster och komplicerade ägarstrukturer, men möts av tystnad från högerpartierna, skriver socialdemokraterna Teresa Carvalho, Mattias Ottosson och Maria Sayeler Behnam.

Foto: Louise Åsenheim/Eva Jensen

Debatt2024-05-08 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Konsekvenserna är alarmerande, med resursläckage och ökande vinster. De största koncernerna gjorde förra året en vinst på över två miljarder. Skattemedel motsvarande 3 000 lärare gick alltså till vinst istället för undervisning. 

Konsekvenserna syns runtom i landet. De vinstdrivande skolorna har blivit fler samtidigt som läckaget av skolans resurser ökat. Överallt leder expansionen av marknadsskolan till överetablering, färre lärare, lägre utbildad personal och betygsfiffel. Den offentliga kontrollen över skolan försvagas. 

Här i Norrköpings kommun har vi sett hur etableringen av bland annat koncernen Watma Education både lett till minskad offentlig kontroll över skolan, hål i skolbudgeten och läckage av skattemedel.

Friskolereformen från 1992 öppnade dammluckorna för vinstjakt. Trots varningar från OECD om försämrad likvärdighet drev den moderatledda regeringen då igenom reformen utan tillräcklig utredning. När skolkoncernernas expansion och vinstjakt nu skenar krävs det åtgärder. Socialdemokraterna föreslår ett etableringsstopp för vinstdrivande skolor tills ett vinstförbud är på plats och den demokratiska kontrollen över skolan är säkrat.

Även om regeringen erkänner problemen med vinstjakten i skolan, har de inga som helst ambitioner att på riktigt komma åt problemet. En utredning om vinstförbud har omvandlats till en halvmesyr. Förslagen om vinstbegränsningar drabbar inte de stora koncernerna som redan etablerat sig och lagt vinst på hög. 

Socialdemokraterna har lagt fram förslag för att förbjuda vinster och komplicerade ägarstrukturer, men möts av tystnad från högerpartierna. Om den okontrollerade expansionen av skolkoncernerna får fortsätta kommer Sverige snart ha en skolmarknad som domineras av ett oligopol av vinstdrivande skolor. 

Regeringen måste nu därför prioritera skolelevernas intressen framför skolkoncernernas och stödja ett etableringsstopp för vinstdrivande skolor.