Det behövs en jämställd vård genom hela livet

Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Men när det gäller arbetet för en jämställd vård är det långt ifrån slutfört.

Hjärt- och kärlsjukdomar drabbar båda könen i lika hög grad. Samtidigt får kvinnor inte lika bra hjärtvård som män vid hjärtinfarkt, skriver moderaterna Marie Morell Anna Nilsson och Matilda Ekeblad. Genrebild.

Hjärt- och kärlsjukdomar drabbar båda könen i lika hög grad. Samtidigt får kvinnor inte lika bra hjärtvård som män vid hjärtinfarkt, skriver moderaterna Marie Morell Anna Nilsson och Matilda Ekeblad. Genrebild.

Foto: Björn Larsson Ask / SvD / TT

Debatt2022-09-07 19:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det kan låta självklart att kvinnor i Sverige 2022 förtjänar tillgång till en jämställd vård. Men kvinnors berättelser vittnar om att verkligheten lämnar mycket att önska, samtidigt som vi vet att många lider i tystnad. 

Moderaterna har länge slagits för att kvinnosjukvården måste tas på allvar och presenterar här våra prioriterade åtgärder:

  • Bygg ut primärvården och prioritera forskning om kvinnors vård och hälsa

Kvinnors sjukdomar har både inom forskning och i det kliniska arbetet under lång tid varit eftersatt. Det finns områden med stora kunskapsluckor om hur skillnaden mellan könen tar sig uttryck både gällande symptom, smärta samt reaktion på läkemedel. Kvinnor måste uttrycka mer smärta för att få samma behandling som män och får, allt annat lika, mindre påkostad sjukvård än män. 

Hjärt- och kärlsjukdomar drabbar båda könen i lika hög grad. Samtidigt får kvinnor inte lika bra hjärtvård som män vid hjärtinfarkt. Kvinnor kan exempelvis få felställda diagnoser på grund av att deras kranskärl ser normala ut, trots att kvinnor kan ha hjärtinfarkt utan att ha förträngningar i kranskärlen. 

En jämställd vård kräver att kvinnor smärta tas på allvar och att det satsas på forskning kring kvinnosjukdomar. Det krävs också ett nationellt kunskapslyft om kvinnosjukdomar inom primärvården. 

  • Prioritera förlossningsvården – hela kedjan från mödravård till eftervård 

Sverige ligger relativt högt gällande kvinnor som drabbas av allvarliga bristningar i samband med förlossning. Vården behöver förbättra möjligheterna att förebygga, följa upp och behandla förlossningsskador.

Satsningen på specialistutbildning till barnmorska, som har genomförts i Östergötland för att säkerställa framtidens kompetensförsörjning, behöver fortsätta. Vi vill också att barnmorskor ska finnas på fler vårdcentraler, särskilt i utsatta områden, där kvinnors hälsa i samband med graviditet och förlossning är mera riskfylld.

  • Vårdval inom gynekologi 

Under senare år har gynekologisk vård i stor utsträckning överförts från kvinnoklinikerna till primärvården, samtidigt som några av de gynekologer som driver privat mottagning har försvunnit. För många kvinnor fungerar det bra att göra gynundersökningar på vårdcentralen, men för de som känner sig obekväma med detta behöver alternativ finnas. Vi vill därför utreda möjligheten att införa vårdval inom gynekologi för att ge kvinnor fler valmöjligheter.

  • Stärk vården för sexuellt våldsutsatta 

Att få ett snabbt och professionellt omhändertagande när någon drabbats av sexuellt våld är viktigt. Det är också viktigt att hela vården är medveten om att olika former av sexuellt våld kan förekomma, även om den drabbade personen inte anmält detta. Rapporter kommer från ungdomsmottagningar om att allt fler unga utsätts för sexuellt våld och att man inte alltid är medveten om vad som är en brottslig handling eller inte. 

Kunskapen om sexuellt våld behöver öka i hela vården, det gäller även äldre personer. För personer som drabbats av en våldtäkt är det viktigt att spårsäkring kan ske så snabbt som möjligt. Idag är det bara specifika sjukhus som får genomföra spårsäkring. Vi vill att spårsäkring ska kunna genomföras även av privata utförare för att skapa en ökad och snabbare tillgänglighet till spårsäkring.

Arbetet för en jämställd vård behöver mer än vackra ord. Moderaterna är alternativet för dig som vill förbättra vården för kvinnor genom hela livet.