Det behövs både fler och rätt järnvägsspår

Lars Stjernkvist tycker i en krönika i NT den 8 april ”att Socialdemokraterna och regeringen ska sträcka ut en hand till Moderaterna” i frågan om ”nya stambanor”.

Vi kan ju inte gärna  med öppna ögon planera för  framtida flaskhalsar för gods på järnvägen, skriver Håkan Norén.

Vi kan ju inte gärna  med öppna ögon planera för  framtida flaskhalsar för gods på järnvägen, skriver Håkan Norén.

Foto: Jeppe Gustafsson

Debatt2022-05-03 11:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Fler järnvägsspår viktigare än höghastighetståg" NT 8/4

Han menar att det är viktigast ”att det över huvud taget blir nya spår” söder om Linköping.

Det gläder mej att han vill satsa på vanliga standard snabbtågsbanor för 250 kilometer i timmen. Men varför inte på sträckan söder ut redan från Norrköping? Även om Ostlänken bara ska ha toppfart 250 är den planerad som höghastighetsjärnväg.

En höghastighetsbana  kan som bekant inte ta godståg då den bland annat byggs med för branta backar. Därför är att bygga höghastighetsbanor det sämsta man kan göra om man vill ha mera spår. Ostlänken planeras endast för trafik med höghastighetståg och snabba regionaltåg. 

De två hårdast trafikerade delarna av Södra stambanan går genom Skåne respektive  Östergötland. Här finns paralleller.

I Skåne planeras höghastighetsbana Lund-Hässleholm. Där har Region Skåne räknat ut den gamla stambanan redan 2040 är så gott som fullbelagd. Samtidigt beräknas endast 21 procent av kapaciteten på  nya höghastighetsbanan att utnyttjas.  Alltså nästan 80 procent  skulle ligga outnyttjad!

Man brukar räkna med att en dubbelspårig järnväg motsvarar en 16-filig motorväg. Det skulle innebära att transportkapacitet motsvarande en 13 motorvägsfiler skulle ligga oanvända 2040 eftersom höghastighetsbanan inte kan ta gods- och lokaltåg. 

Det finns all anledning att anta att förhållandena i Östergötland skulle vara ungefär desamma som i Skåne. Det räcker således inte bara med fler nya spår – de måste vara av rätt sorts spår också. 

Därför måste även sträckan Norrköping-Linköping byggas som standard 250-bana för att klara framtidens godstrafik. Vi kan ju inte gärna  med öppna ögon planera för  framtida flaskhalsar för gods på järnvägen.