Det är tryggt att skänka till Tappra Barn

Kostnader är en nödvändighet för att kunna arrangera evenemang, för att genom dessa skapa möjlighet att samla in pengar, skriver Tappra Barns styrelseordförande.

Debatt 7 november 2019 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Angående artikeln "Tappra barn: 70 procent går till utgifter", 31/10.

Vi som jobbar med och runt Tappra Barn har dagarna efter artikeln gällande vår verksamhet märkt att många missförstår sambandet mellan kostnader och det som vi skänker till välgörande ändamål.

I Correns artikel slår man samman alla kostnader och skiljer ej på administrationskostnader och insamlingskostnader. Tappra Barns administrationskostnader är väldigt låga, och består i huvudsak av ersättning till konsulterna, hyra för en liten kontorslokal i Linköping samt redovisning- och revisionstjänster. 

 

Insamlingskostnader är de kostnader som Tappra Barn har i samband med varje insamlingsprojekt som till exempel vår stora Välgörenhetsgolf som arrangeras i varje stad. De kostnader som Tappra Barn har i samband med dessa events täcks av företagens deltagaravgift, och inte av några andra intäkter eller gåvor till Tappra Barn.

Kostnader är en nödvändighet för att kunna arrangera evenemang, för att genom dessa skapa möjlighet att samla in pengar. Tappra Barn har valt att jobba på detta sätt, med att skapa evenemang för i första hand lokala företag. Det känns som ett modernt och relevant sätt att arbeta med välgörenhet, och vi skapar goda möjligheter för många företag att nätverka med hjärtat och samtidigt samla in pengar till välgörenhet lokalt. 

Vår uppfattning är att detta är ett uppskattat arbetssätt, vilket också visas i att Tappra Barn vuxit och kunnat skänka alltmer pengar under senare år. För oss är det en självklarhet att detta arbetssätt är förenligt med vissa (direkta) kostnader i de insamlingsprojekt och events som vi arrangerar. 

Om något företag eller privatperson skänker en gåva till Tappra Barn finns det oftast ingen insamlingskostnad förknippad med denna gåva, som till exempel när någon väljer att skänka sin pant till Tappra Barn. Dessa pengar går därmed direkt till välgörande ändamål. 

 

Alla som skänker pengar till Tappra Barn kan vara trygga med att pengarna går till utsatta barn lokalt. Viktigt att poängtera än en gång att dessa gåvor inte har något med kostnader för andra events och insamlingsprojekt att göra. 

Tappra Barn är otroligt stolta över det arbete vi gör tillsammans med alla människor som arbetar och ställer upp ideellt för organisationen. Tillsammans gör vi stor skillnad för barnen i de städer vi är verksamma i, och bidrar genom våra evenemang med mycket Glädje, Hjärta och Gemenskap. Vi kommer fortsätta vårt viktiga arbete och är otroligt tacksamma för alla som hjälper oss på olika sätt, privatpersoner såväl som företag.  

Magnus Johansson, styrelseordförande Tappra Barn

 

Svar:
Vi har genom åren publicerat flera artiklar om Tappra barns verksamhet och välgörenhetsinsatser. Då det är en organisation som växer anser vi att det finns ett tydligt allmänintresse för verksamheten. Innehållet i vår publicering står inte i motsats till uppgifterna som Tappra barn själva redovisar här. Vårt uppdrag är att bevaka näringsliv, politik och civilsamhälle. Då Tappra barn skiljer sig från andra välgörenhetsorganisationer anser jag att det är rimligt med en transparent genomlysning av bolagskonstruktionen och ekonomin.

Anna Lindberg, publisher och ansvarig utgivare

Ämnen du kan följa