Det är det svenska friskolesystemet jag ifrågasätter

Lärarna på Nordic International School (NIS) avger ett samfällt genmäle mot min ”attack”. Deras rättelser och klargöranden är intressanta och viktiga, men mina synpunkter gällde inte speciellt den skolan, skriver Ove Klinthäll i en replik.

Vi har sett alldeles för många exempel på privata skolor som vanskötts på olika sätt, skriver Ove Klinthäll.

Vi har sett alldeles för många exempel på privata skolor som vanskötts på olika sätt, skriver Ove Klinthäll.

Foto: Agnes Ganestål

Debatt2024-06-10 08:35
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Grundlöst om Nordic International School" NT 3/6

Det var bara det att det var rektorn där som inledde debatten. Det är det svenska friskolesystemet jag ifrågasätter. Lärarnas försvar gäller enbart den egna skolan, vilket leder fel.

Vi har sett alldeles för många exempel på privata skolor som vanskötts på olika sätt. I Norrköping hade vi till exempel John Bauer-skolan, som med kort varsel lades ner, kommunen fick ta hand om ´kvarlevorna´. Det finns fler exempel bara i Norrköping, och det har hänt på många håll i landet. 

Samtidigt vet vi att många friskoleägare har gjort väldiga vinster genom att bland annat förbigå vissa skyldigheter som kommunskolorna har, till exempel krav på lärares behörighet och krav på gymnastikutrymmen och skolgårdar. (Och ska man tro bilden som beledsagade lärarnas försvar för sin skola så är det dåligt med skolgård.)

Systemet med vinster på skolägande är tydligen unikt i världen, och svenska politiker bör äntligen göra något åt de skevheter som friskolesystemet har planterat i samhället. Fenomenet måste ses i stort.

Mycket mer finns att säja. Till exempel att det finns mycken kritik att rikta mot många kommunala skolor; skribenterna skulle kanske besöka en del. De elever som hamnat på NIS kan anses lyckligt lottade, men det är långt ifrån alla som fått den turen. Bevars.