Demensvård ska vara demensomsorg

Det behövs också mer personal och fler kollegor för att skapa bra arbetsgrupper som trivs och har goda förutsättningar att göra sitt uppdrag, skriver Simone Öhrn (KD).
Det behövs också mer personal och fler kollegor för att skapa bra arbetsgrupper som trivs och har goda förutsättningar att göra sitt uppdrag, skriver Simone Öhrn (KD).

Tack Demensföreningen för en givande och välordnad paneldebatt den 17/5 för att diskutera problematiken för yngre med demenssjukdom i Norrköpings kommun.

Debatt 1 juni 2022 07:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi i KD tar med oss att utveckla stödfunktioner, likt anhörig- och kunskapscenter, även för den drabbade. Vi tar med oss att informationen kring demenssjukdom för yngre än 65 år behöver bli tydligare och vi tar med oss att ett boende för yngre dementa finnas. 

 

För att få en demensvård i Norrköping som inte bara fungerar utan som verkligen har kvalitet tror vi att förutsättningar som rätt resurser, tid och framförallt kompetens är att prioritera. För att personalen ska kunna hantera en sjukdomsbild som varierar kraftigt från individ till individ och där oro, både för den enskilda och för anhöriga, är en avgörande aspekt. Bättre kompetensförsörjning gällande allt från kroppslig omvårdnad, till språkkunskaper till kompetens kring social omsorg och bemötande måste utvecklas.

 

Men det behövs också mer personal och fler kollegor för att skapa bra arbetsgrupper som trivs och har goda förutsättningar att göra sitt uppdrag. Överlag saknas det tyvärr personal inom vård- och omsorg men som arbetsgivare kan kommunen bli en mer attraktiv plats att arbeta för att locka fler till vår verksamhet. Det tror vi i KD är att Norrköpings kommun blir med högre lönenivåer, genom att satsa på kompetensförsörjning men också genom att ge förutsättningar till karriärmöjligheter som engagerar fler att stanna kvar. 

 

Ett brutet ben eller en bruten arm kräver framförallt kroppslig vård för att individen ska kunna läka men en sjukdom som förändrar sinnet kräver mer än bara kroppslig vård – det kräver psykisk och känslomässig vård för att kunna stilla sinnet från oro och ge trygghet i situationen. För demens är en så pass speciell utsatthet rent psykiskt och känslomässigt att ”bara” vård av de drabbade inte räcker – hon eller han behöver också omsorg. Omsorg genom kompetent och närvarande personal som förstår och kan bemöta den drabbade och dennes anhöriga där de befinner sig. 

 

Med nya idéer och engagemang kommer KD fortsätta driva på för att hitta nya arbetssätt som löser gamla problem. På så vis kommer vi fortsätta bidra till en ännu bättre demensomsorg i Norrköping kommun som har förutsättningar att vara den trygga punkt för individen och anhöriga att lita på och vända sig till. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa