Debatten om nya vindkraftverk måste fortsätta

Det är fullt begripligt att närboende reagerar när någon vill bygga ett vindkraftverk.

Debatt 29 mars 2022 21:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det påverkar naturen, miljön och livsvillkoren för djur och människor. När det dessutom handlar om ett så stort projekt som det som Holmen från början presenterade, då är reaktionen än mer begriplig. Därför är det viktigt att ställa krav på Holmen, förmå företaget att ta hänsyn till människor och natur. 

Som bekant har Moderaterna med flera partier redan sagt nej till Holmens planer. De vill att kommunen ska lägga in sitt veto, stoppa planerna. Därmed sätts en definitiv punkt för diskussionen.

 

Jag håller inte med. Det är som sagt viktigt att granska varje verk, men jag är helt övertygad om att Sverige behöver bygga ut vindkraften. Vi behöver mer el och vi behöver minska beroendet av olja och gas. Vi producerar visserligen en hel del el i Sverige, men inte i södra Sverige och i Norrköping finns det inte ett enda kommersiellt vindkraftverk. Det är inte rimligt att andra ska lösa våra problem, tillgodose våra behov. Det finns även säkerhetspolitiska aspekter man kan lägga till. Framförallt i dessa tider finns det skäl att påminna om behovet av att klara den egna energiförsörjningen.

 

Det är bra att Holmen tar sitt ansvar och bidrar till utbyggnaden av förnybar energi. Det är sant att vindkraften påverkar villkoren för natur och människor. Men är det verkligen vindkraften som utgör det allvarligaste hotet? Som höjer temperaturen och rubbar balansen i naturen?  Det finns ingen energiproduktion som är helt problemfri, men för att klara vår generations största uppgift, klimatomställningen, behövs det mer vindkraft och andra förnybara alternativ. 

Återigen, jag säger inte villkorslöst ja till alla verk. Holmen har redan justerat sina planer tack vare närboendes och andras påtryckningar och de har dialog med de boende. Det är bra. Det finns fortfarande verk som hotar andras intressen. Därför måste debatten fortsätta.

 

Det är inte säkert att det blir några verk även om kommunen avstår från att använda sitt veta. Att kommunen inte använder vetot betyder att diskussionen kan fortsätta och att Holmens planer kan granskas av miljömyndigheterna. Ett nej till veto är ett ja till fortsatt granskning.

Holmen vill bygga sina verk inom områden som kommunen pekat ut som möjliga för vindkraft. Om kommunen trots det säger nej, och sätter punkt för fortsatt diskussion, då undrar jag vem som vågar satsa i framtiden.

 

Vi kommer inte att klara miljö- och klimatomställningen genom att enbart säga nej. Över huvud taget går det inte att skapa ett bättre och tryggare samhälle genom att bara säga nej.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Välkommen kära turist! Vill du smälta in i stan? Här är alla tipsen för att nå de märkliga Norrköpingsborna

Välkommen kära turist! Vill du smälta in i stan? Här är alla tipsen för att nå de märkliga Norrköpingsborna

Partiet säger inte nej till vindkraften – så reagerar de boende: "Politiker har inte lyssnat ett dugg på oss"

Partiet säger inte nej till vindkraften – så reagerar de boende: "Politiker har inte lyssnat ett dugg på oss"

Debatt: Det kommunala vetot – ett retoriskt reptrick

Det kommunala vetot – ett retoriskt reptrick

Insändare: Vill Norrköpings kommun bygga solcellsparker?

Vill Norrköpings kommun bygga solcellsparker?

Insändare: Val i september - vilka partier är bäst?

Val i september - vilka partier är bäst?
Visa fler