Populism och utspel hjälper inte förtroendekrisen

Vänsterpartiet står för ett sammanhållet Östergötland; en kollektivtrafik för alla.

"När det gäller landsbygdstrafiken, är det ren politisk vilja som gäller", skriver Jonas Andersson från Vänsterpartiet.

"När det gäller landsbygdstrafiken, är det ren politisk vilja som gäller", skriver Jonas Andersson från Vänsterpartiet.

Foto: Jeppe Gustafsson

Debatt2022-06-26 12:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Detta jobbar vi för inom regionens Trafik- och samhällsplaneringsnämnd (TSN), men för mestadels döva öron från övriga partier. Vid t ex neddragningar av busstrafik på landsbygden, har vi försökt få förståelse för att man ska kunna arbetspendla eller resa till studier, även när man valt att bo på landet. Här är det kompakt motstånd från S, C, MP, L, M, KD och SD. De lutar sig tryggt på Östgötatrafiken och trafikutredningarna.

Utspelet från KD att omvärdera linje 432 är ett populistiskt utspel som saknar grund i deras politik. Finansiering eller långsiktighet saknas i utspelet. Det lades fram på sittande möte, med en tidshorisont som krävde beslut direkt. Ogenomtänkta utspel går inte att ta ställning till. När Vänsterpartiet lägger förslag, är förslagen väl avvägda; finansiellt, genomförbart och i rätt tid, detta tillhör den demokratiska ordningen.

Att KD agerar på en enskild landsbygdslinje gör inte saken klarare för östgötarna, varför agerade de inte vid neddragningar i Finspångs kommun eller Ödeshög? KD mörkar att de till 100% står bakom de riktlinjer som är grunden för nedläggning av landsbygdslinjer, allt enligt marknadsprinciper och starka stråk. KD är inte de ända som sladdat i populismens slask, även M, S och C har vikit sig för opinioner som kommit nära valtider, t ex Vånga där S och C gjorde undantag från uppsatta riktlinjer. Detta är inget trovärdigt parlamentariskt agerande. Vänsterpartiet konstaterar att riktlinjerna Östgötatrafiken ska följa vid trafikutredningar, är destruktiva för Östergötland. Istället för effektiviserande (nedläggning av linjer) vill vi att regionen med kommunerna utvecklar trafik som finns idag, där utveckling av trafikområden är fokus. Men detta förslag röstades ner av bred majoritet på senaste möte i nämnden.

Kritiken är skarp mot Östgötatrafiken, i vissa fall med rätta, i andra inte. Kritikernas problem är att de inte vet var de ska rikta udden. Bär Östgötatrafiken AB skulden, eller TSN, eller har kommunerna slarvat? Udden ska riktas mot regionstyrelsen. Regionstyrelsen ska granska Östgötatrafiken AB och dess verksamhet, vilket den knappt gör. Vaga ägardirektiv och ”pappersstämma” för bolaget gör styrningen nästan obefintlig. TSN beställer trafik och utredningar av bolaget, men nämnden får och ska inte granska bolagets verksamhet, trots att kritiken på bolaget hamnar i ledamöternas knän. Reaktionerna på Östgötatrafiken, i media och på sociala plattformar, är tydliga signaler på att något är fel. Bolagets styrning brister, politiker försöker undkomma kritik med efterkonstruktioner, detta är under all kritik.

Vänsterpartiet har lagt förslag om att utreda Östgötatrafiken, att gå från bolag till förvaltning. Med andra regioners erfarenheter av förvaltningsstyrd kollektivtrafik, ser vi att detta kan vara en del i lösningen på problematiken. Beslut, ansvarstagande och granskande av kollektivtrafiken hamnar då på ett bord och politiker måste ta sitt ansvar. Förändringen stärker även det demokratiska perspektivet, det blir svårt att gömma sig bakom ett bolags fel och brister.

När det gäller landsbygdstrafiken, är det ren politisk vilja som gäller. Vänsterpartiet har år efter år med budgetförslag visat på en väg framåt för hela Östergötland. Där arbetstillfällen och boende värderas lika värdefulla oavsett om de finns på landet eller i staden.