Debatten behöver utgå från verklig fakta

Michael Danielsson (M) har en faiblesse för att veva vilt omkring sig.

Vi välkomnar en seriös budgetdiskussion alla dagar i veckan, det finns stora utmaningar som måste hanteras, skriver Malin Östh (V).

Vi välkomnar en seriös budgetdiskussion alla dagar i veckan, det finns stora utmaningar som måste hanteras, skriver Malin Östh (V).

Foto: Elisabet Bergquist

Debatt2023-06-21 15:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Politiker måste medverka till besparingar" NT 11/6

I Danielssons förra debattartikel var det Länsstyrelsens handläggare som oförskyllt fick sig en släng av sleven. Den här gången är det Vänsterpartiet, men också Söderköpingsinitiativet och Miljöpartiet. Felaktigheterna i Danielsson text är så många att det är svårt att veta var man ska börja:

1: Danielsson är upprörd över att vi i V och MP ställt oss bakom ett förslag från Söderköpingsinitiativet om sänkta politikerarvoden. Ett förslag som Danielssons majoritet valde att avslå. Förslaget gäller inte, som Danielsson felaktigt påstår, enbart politiker med fast arvodering utan gäller samtliga arvoden. Det som föreslogs var en försiktig justering där man avstår indexuppräkning av riksdagsarvodet och istället ligger kvar på 2022 års nivå (riksdagsarvodet för 2022 var 71 500 kr/månad och höjdes 2023 till 73 000 kr/månad). Att avstå höjningen är ett mycket modest förslag, men uppenbarligen tillräckligt för att Danielsson ska gå i taket.

2: Danielsson hävdar att Söderköpingsinitiativet under votering på fullmäktige ”inte var eniga då deras andra ledamot avstod från att rösta”. Men det berodde inte på någon oenighet utan på att Söderköpingsinitiativets andra ledamot, helt korrekt, hade anmält jäv! Också detta borde Danielsson, som tjänstgörande ledamot under beslut och votering, känna till.

3: Danielsson likställer höjda politikerarvoden med ”den svenska modellen” och ”märket”. Vi som ifrågasätter höga politikerarvoden kritiseras av Danielsson för att inte respektera ”den svenska modellen”. Alla med minsta insyn i lönerörelsen vet att den jämförelsen haltar betänkligt. Riksdagsarvodet höjdes med 1500 kronor/månad inför 2023 och uppgår nu till 73 000 kr/månad. Höjningen gjordes innan märket var satt. Samma höjning, 1500 kr/månad, gjordes även 2021 - mitt under pandemin, under en tid när många förlorade sina arbeten och företag gick i konkurs. Något som man, med rätta, fått skarp kritik för. 

4.Danielsson fortsätter i sin debattartikel vidare på ett spår han upprepat till leda genom att påstå att ”Vänsterpartiet aldrig har några förslag på besparingar”. Nej, om man väljer att tvärsäkert och utifrån egna förutfattade meningar uttala sig om en budget man uppenbarligen inte läst så kan det verka så. Skulle Danielsson däremot faktiskt läsa vår budget, något som man skulle kunna förvänta sig av en fullmäktigeledamot, så skulle han se att det finns besparingar och att de också är noga beskrivna. 

I detta finns en viktig skillnad mellan vår budget och den budget som Danielsson och kompani lagt fram. I majoritetens budget höftar man till med besparingar på närmare 30 miljoner utan att beskriva hur det ska gå till och vilka konsekvenserna blir av att spara så mycket. Det är ett oskick. Vi välkomnar en seriös budgetdiskussion alla dagar i veckan, det finns stora utmaningar som måste hanteras. Men då kanske vi kunde börja med att utgå ifrån fakta Michael Danielsson?