Bygg inte en sporthall i Djäkneparken!

Djäkneparkskolan ligger i korsningen Ö Promenaden–Repslagaregatan. Det är en kommunal grundskola med 440 elever i årskurs 7–9 och med drygt 60 personer anställda.

Bilparkeringar har etablerats i Djäkneparken.

Bilparkeringar har etablerats i Djäkneparken.

Foto: Anders Wennerblad

Debatt2023-04-09 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

På skoltomten finns en mindre gymnastiksal. Runt skolan finns Östra Promenaden och Djäkneparken med sina uppvuxna träd och en populär lekplats för mindre barn. 

Tomten där skolbyggnaderna ligger är alldeles för liten för att barnen ska få en bra skolgård. Därför används Djäkneparken under rasterna. Det finns en stor grusplan i ena änden av parken som används, eller borde användas, för barnens aktiviteter. Nu har bilar nästlat sig in på parkytorna på flera ställen och mellan skolbyggnaderna inne på skoltomten. Till och med har en del av grusplanen ordnats för parkering. Det är kommunen som administrerar parkeringarna.

Kommunen har i sin utredning om grönstruktur i Norrköping kommit fram till att det saknas parker i den här delen av staden. Trots det föreslås nu att en fullstor sporthall ska byggas ungefär där grusplanen ligger. Det innebär att utomhusgrusplanen och en del parkyta ska tas bort. I detaljplaneförslaget som nu är ute på samråd föreslås också att etablerade parkeringar på parkmark får vara kvar.

Orsaken till att grusplan och parkmark planeras att användas till en ny sporthall är att det finns en stark önskan från skolan att ha en fullstor sporthall nära. Men vi anser att skolans och de närboendes behov av friytor utomhus är viktigare. Grusplan och Djäkneparken används också flitigt att förskolor i närheten och av allmänheten när det inte är skoltid.

Det måste vara mycket mer ekonomiskt och resurshushållande att hyra in sig i befintliga sporthallar i staden för de timmar som eleverna behöver ha idrottsundervisning i sporthall. Sporthallen vid badhuset ligger fyra kvarter bort. Och anses det nödvändigt att bygga en sporthall i denna del av staden finns grusade tomter i närheten som används till parkering. Där skulle sporthallen kunna byggas. Och om det saknas parkeringar omkring Djäkneparken får fler parkeringshus byggas på fastigheter som inte klassas som park. Bygg inte sporthall och parkeringar i Djäkneparken. Förstärk parkens kvaliteter i stället.