Darko Mamkovic: Vem bär ansvaret?

Katastrofer kommer ytterst sällan anmälda. De slår till plötsligt, likt åskan från klar himmel.

Debatt 10 januari 2022 09:46
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Utan att diskutera covid-19, men tar det som exempel, så har det visat sig att ett land som inte rustar för katastrofer drabbas mycket hårt. Vi såg hur det gick i Sverige när vi inte ens hade munskydd till våra anställda inom vården! Att vi inte har beredskap som kan hantera kriser är illa nog, men att vi inte ens kan hantera sjukvårdsbehov i fredstid utan naturkatastrofer är rent av både förödande och helt oacceptabelt! Nedrustning av Sverige har skett kontinuerligt såtillvida att vi knappast har något försvar, beredskap och numera sätts även elförsörjning på prov.

 

I en artikel som NT publicerade ”Akut brist på vårdplatser på ViN” beskriver chefläkare för östra länsdelen, att ”bristen på vårdplatser på Vrinnevisjukhuset är akut”.

Vi betalar en av de högsta skatterna i världen och då syftar inte jag enbart på personlig inkomstskatt på arbete utan även på moms och arbetsgivaravgift. Att staten tar del av värde när två parter handlar med varandra, eller att staten ska kompenseras för att företag vill anställa personal, är frågor som kan diskuteras vid annat tillfälle.

 

Trots detta så har vi 2,4 vårdplatser på 1000 invånare. Enligt OECD så har Sverige fortfarande lägst antal vårdplatser i EU och bland OECD länderna så har bara Mexiko och Chile ett lägre antal. Genomsnitt i OECD är 4,7 vårdplatser per 1000 invånare. Alltså låt det sjunka nu ett tag: Högsta skatten men hälften av vårdplatser. Jag vill också betona att trots alla fördelar med statistik, så är inte statistiken det som är viktigt och något vi blint ska följa eller förhålla oss till. Det viktigaste är att se till att vårt behov av vårdplatser och vårdinsatser är tillfredsställande och inte liknar, så som det beskrivs i artikeln ”nästan en karaktär av krigstillstånd”.

 

Jag vill även påminna samtliga att Socialdemokraterna tillsammans med Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet (så kallade Koalitionen) höjde skatten i början av mandatperioden. Uppenbarligen, en av de högsta skatterna i världen var inte tillräcklig för att klättra upp på OECD listan och skapa några fler vårdplatser. Dock räcker det för partistöd på cirka 12 miljoner kronor som bland annat använts att vissa förtroendevalda i RÖ äter julbord samt att vissa partier inte ens kan följa det larvigt låga kravet om att få partistöd tilldelad – men det tar jag annan gång.

 

Så vem bär ansvaret? När man har i tanken att Socialdemokraterna med sina allierade och Moderaterna med sina allierade byts mer eller mindre varannan mandatperiod medan Sverige sjunker allt djupare på alla samhälleliga och politiska områden då kan man konstatera att de båda bär ansvaret för nuvarande situation. Det ska även inte glömmas att både Socialdemokraterna och Moderaterna serverade Sverige på ett silverfat till Miljöpartiet att styra med minsta antal röster.

Slutligen vill jag rikta stor eloge och personligt tack till vårdpersonal som kämpar och gör en otroligt stark insats med tanke på förutsättningar. Detta har jag även bevittnat personligt! 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa