Därför ska vi prioritera språket och förskolan

Vi vill införa obligatorisk språkförskola för alla barn som har ett annat modersmål än svenska, skriver Ola J Hedin (L) förste vice ordförande i utbildningsnämnden.
Vi vill införa obligatorisk språkförskola för alla barn som har ett annat modersmål än svenska, skriver Ola J Hedin (L) förste vice ordförande i utbildningsnämnden.

Få är lika vetgiriga som en treåring. Frågan ”varför?” upprepas tills föräldrarna blir galna. Det kan kännas avlägset, men långt där inne finns fröet till en självständig ung person, redo för arbetslivet. En lyckad skolgång är nyckeln till jobb, bostad och ett vuxenliv.

Debatt 10 februari 2022 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

När barn börjar skolan har de helt olika träning i språket. Elever med litet ordförråd får kämpa för att klara sin utbildning. Tyvärr är det svårt att komma i kapp. Efter tio års grundskola har skillnaderna till andra eleverna ofta ökat.

Men det finns bra lösningar. Vi vet att barn som gått i förskola före skolstart lyckas bättre i läsning, skrivning och matematik. Svensk och internationell forskning visar att förskolan har positiva effekter för barns studieresultat, hälsa och förmåga att klara sina studier, långt upp i åldrarna. Särskilt gynnsam är förskolan för socioekonomiskt svaga grupper och barn med annat modersmål än svenska.

Som ”skolpartiet” har Liberalerna alltid betonat lärande och utbildning. Inför valet i höst kommer vi bland annat lyfta fram förskolans roll för att alla barn ska lyckas. 

1. Bygg ut förskolan och slopa 15-timmarsgränsen.

Idag begränsas barns deltagande i förskolan av föräldrarnas sysselsättning. Det är galet! Om ett barn behöver träna språk eller socialt samspel ska det inte spela någon roll om mamma är arbetslös eller om man har några syskon. Liberalernas långsiktiga mål är att bygga ut Norrköpings förskolor och slopa gränsen på 15 timmar per vecka.

2. Stärk svenska språket och inför obligatorisk språkförskola.

Språket är nyckeln till hela studietiden. Förskolans rektorer kan redan idag ge särskilt stöd till barn vars ordförråd eller språkförståelse inte utvecklas som andras. Liberalerna vill utöka den möjligheten så att fler barn får riktat språkstöd. Vi vill också införa obligatorisk språkförskola för alla barn som har ett annat modersmål än svenska.

3. Höj språkkraven på personalen och fortbilda mer!

Svenska är vårt gemensamma språk. Oavsett om du är barnskötare, pedagog eller vikarie deltar du i språkundervisningen. Därför vill Liberalerna införa språkkrav vid rekrytering. Redan anställd personal kan behöva språkkurser. Hela förskolan behöver kunskap om hur man stärker barns språk och språkinlärning.

För att alla barn – oavsett bakgrund – ska kunna klara sin utbildning måste förskolan lägga grunden för ett livslångt lärande. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Den ska utgå från barnets behov. Den ska stötta barnens utveckling till aktiva, kreativa och kompetenta människor. Därför vill Liberalerna lyfta Norrköpings förskolor.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa