Därför är det viktigt att hylla våra veteraner

Den 29 maj är det veterandagen.

Rikspolischef Anders Thornberg, talmannen Andreas Norlén, dåvarande statsministern Magdalena Andersson, överbefälhavaren Micael Bydén och prins Carl Philip vid firandet av Veterandagen 2022.

Rikspolischef Anders Thornberg, talmannen Andreas Norlén, dåvarande statsministern Magdalena Andersson, överbefälhavaren Micael Bydén och prins Carl Philip vid firandet av Veterandagen 2022.

Foto: TT

Debatt2023-05-28 08:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sedan 2008 är det en årligt återkommande dag som högtidlighålls för att hylla Sveriges utlandsveteraner, det vill säga myndighetspersonal som har deltagit i internationella militära eller civila insatser. Dagen firas alltid den 29 maj, vilket även är FN:s internationella fredssoldatdag.

Bara i Östergötland finns det tusentals personer som har tjänstgjort för Försvarsmakten vid internationella insatser och därmed verkat för fred, säkerhet och demokrati, ofta under svåra och riskfyllda omständigheter. Likaså finns det personal från många andra myndigheter i länet som har sänts ut till olika krishärdar i världen.

Sedan 2018 är veterandagen en allmän flaggdag. Det är en viktig symbol för att göra dagen mer känd och förankrad bland allmänheten. För om det är några som förtjänar samhällets tacksamhet, erkännande och respekt är det de kvinnor och män som har satt sin egen bekvämlighet åt sidan och valt att delta i internationella insatser. Sveriges utlandsveteraner har mött sina anhörigas oro och utsatt sig själva för fara, för att hjälpa andra människor och bidra till ökad säkerhet och stabilitet såväl i plågade delar av världen som för Europa och Sverige.

Helikopterflottiljen har deltagit i ett antal internationella insatser genom åren. Vid den senaste, under 2021–2022, deltog personal från flottiljen i en franskledd insats i Mali. Det svenska bidraget var en helikopterburen snabbinsatsstyrka som bland annat skulle rycka ut vid oförutsedda händelser. Detta i ett av världens mest oroliga länder. I dag är vi glada över att alla utsända kom hem välbehållna. Till vårt förband, till sin helikopterskvadron, till sina anhöriga.

I dag lever vi i en konfliktfylld omvärld. Efter den storskaliga ryska invasionen av Ukraina har kriget kommit betydligt närmare våra svenska gränser. Händelseutvecklingen är svårare att förutse och Sverige bedriver ett aktivt försvar. Det är viktigare än på många år att Försvarsmakten kan behålla sin personal och öka förmågan att försvara vårt land i den omfattning som regering och riksdag beslutat.

Därför är jag glad över att vi uppmärksammar och hyllar alla veteraner med högtidlighållanden och ceremonier runt om i Sverige under måndagen. För om Försvarsmakten på sikt ska bli fler krävs det förebilder som kan inspirera nya generationer. Förebilder som har mod, skicklighet och vilja att ägna sina arbetsliv till att verka för fred och därmed ytterst försvara Sverige, landets intressen, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer.