Dålig prioritering av Norrköpings budget

Arbetsbördan och stressen som uppstår med nedskärningen på demensomsorgen kommer att resultera i både fysisk och psykisk ohälsa för personalen, menar oppositionsråden Sophia Jarl (M) och Nicklas Lundström (V).

Debatt 27 januari 2020 10:33
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "MP väljer det mest hållbara förslaget", 25/1.

Miljöpartiet i Norrköping, med Mia Sköld i spetsen, förklarar varför man tillsammans med Kvartetten vill skära ned i Norrköpings demensomsorg med 42 miljoner, motsvarande över 100 undersköterskor. Undersköterskornas uppror och de anhörigas oro viftas bort och man lyssnar varken på opinionen eller de förslag som finns för att rädda demensomsorgen i Norrköping.  

Miljöpartiet har tre huvudargument för att den brutala nedskärningen på kommunens dementa, dessa bemöter vi såhär:

1) MP menar att vi inte kan vara säkra på att det går att spara på administration eller sjukskrivningar, istället för på undersköterskor. Detta är ett märkligt resonemang, varför skulle en besparing på golvet som slår direkt mot omsorgen vara enklare än att spara på tjänstemän?  

Den ökande arbetsbörda och stress som uppstår med MP:s kraftiga nedskärning kommer att resultera i både fysisk och psykisk ohälsa för personalen enligt kommunens egna riskanalyser. Genomför man den så kommer sjukskrivningarna att öka, men gör man det inte så är det rimligt att som så många andra kommuner lyckats med arbeta för minskad sjukfrånvaro.

2) MP gillar inte att vi omfördelar pengar från kommunens stora överskott och den sociala investeringsfonden till att rädda demensvården. Sköld argumenterar för att fonden används till socialt utsatta barn och att vi tar pengar från dessa barn. 

Är Sköld medveten om att fonden inte fått en enda ansökan på tre år? Fonden kan vara bra men måste reformeras för att den ska bli användbar. Och när pengarna inte används tycker vi att det är rimligare att använda en del av dem för att rädda demensomsorgen än att spara på hög. 

3) MP avslutar med att hävda att de inte litar på sin egen regering som utlovat minst 46 miljoner extra till Norrköpings välfärd redan i år. Pengar som alltså skulle räcka mer än väl för att stoppa demensnedskärningen om Miljöpartiet i Norrköping skulle vilja det.

Norrköpings MP-politiker vill också ge sken av att deras neddragning inte drabbar alla dementa. Vi tycker att de borde veta att nästan varenda demensplats i Norrköpings kommun finns på boenden med både demens- och vanliga äldreomsorgsavdelningar, det som undantas är 21 av 581 platser... Nästan varenda Norrköpingsbo med demens på boende kommer att drabbas av MP:s nedskärningspolitik. 

Norrköpings kommun har totalt 8 miljarder att fördela och vi är tydliga med att bägge våra partier anser att denna nedskärning är en dålig prioritering av den budgeten. 

Vi tycker det är sorgligt att Miljöpartiet som har avgörandet i sin hand väljer den här vägen trots det lidande och den försämrade arbetsmiljö som den kommer att medföra. Vi tror att många Norrköpingsbor är både besvikna och förvånade över att det är de gröna som håller i yxan denna gång. 

Men vi hoppas fortfarande att det finns politiker inom kvartettens partier som är redo att släppa prestigen och tillsammans med oss hitta lösningar för att rädda demensomsorgen. Det finns tid kvar att agera på, men den håller på att rinna ut…

Sophia Jarl (M), oppositionsråd Norrköpings kommun
Nicklas Lundström (V), oppositionsråd Norrköpings kommun


Ämnen du kan följa