Dags att ta ansvar för vårt dricksvatten

Stora delar av Östergötland får idag sitt färskvatten en av Europas bästa vattentäkter. Över en kvarts miljon människor hämtar sitt dagliga färskvatten från Vättern! Ändå står denna viktiga källa inför stora hot. Hot som kommer att förstöra vattnet om de inte sker en förändring av politiska prioriteringar från regeringen.

Debatt 20 maj 2021 08:40
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Idag tillåts vattnet förstöras för att möjliggöra kortsiktig vinst för ett fåtal aktörer som använder Vättern utan att ta hänsyn till den viktiga roll sjön har för oss alla.

Försvarsmakten använder och har under lång tid använt Vättern som övningsfält. Något som riskerar att förstöra vattentäkten för lång tid framöver. Bland annat så lämnas ammunitionsrester i vattnet med kraftigt ökande blyhalter och stora mängder plast i vattnet som följd. Gammal ammunition spolas upp på stränder och förgiftar djuren. Försvarsmakten måste ta ansvar för sina efterlämningar, sluta med övningarna och sanera vattnet. Försvarsmakten ska försvara detta riksintresse, inte förstöra.

 

Vättern är en viktig plats för naturvård, friluftsliv och sportfiske. Runt hela Vättern bor det tusentals med människor, fåglar och djur, för att inte tala om den rika floran och faunan i sjön. Vättern har stora naturvärden med många arter och ekosystem som hotas. Redan nu innehåller fisken från Vättern höga halter av direkt giftiga ämnen och är olämplig att äta till följd av resterna som regeringen tillåter lämnas i vattnet.

 

Bara under det senaste decenniet har Vättern hotats av både fracking (en process för att komma åt fossil gas som finns under marken) och kvarvarande hot om gruvindustri som riskerar att förstöra vattnet. Hot som ännu inte är avvärjt för framtiden. Det är dags att vi ändrar prioritering för vårt vatten.

Vättern är en unik vattentäkt med höga naturvärden och en allt viktigare källa för dricksvatten. När höjda havsnivåer till följd av klimatförändringarna hotar att saltvatten förstör färskvattnet i Mälaren kommer andra vattentäkter behövas. I framtiden kommer Vättern vara en av våra absolut viktigaste vattentäkter för dricksvatten, för miljoner invånare i Sverige.

 

Därför menar vi att det är dags att förändra de politiska prioriteringarna för vattnet i Vättern. Det är dags för en politik som tar ansvar för att skydda vårt dricksvatten. En politik som skyddar och utvecklar de naturvärden som finns runtomkring Sveriges näst största sjö. Vättern har mycket större värden än kortsiktig vinst för fossila oljeföretag och stridsflygplan. Vättern är en av våra viktigaste naturtillgångar. Det är dags att vi behandlar den så.

Ämnen du kan följa