Dags att göra det hälsosamma schemat mindre ohälsosamt

Vad betyder det egentligen att vara en attraktiv arbetsgivare? Det är en fråga som vi från Vänsterpartiet ställt många gånger i kommunfullmäktige utan att få tydliga svar.

Söderköpings kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare, men det är något som inte stämmer, skriver vänsterpartisterna Malin Östh och Ulf Martin.

Söderköpings kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare, men det är något som inte stämmer, skriver vänsterpartisterna Malin Östh och Ulf Martin.

Foto: Thomas Möller

Debatt2021-11-25 07:29
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Att Söderköpings kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare, det vet vi, det har alla partier ställt sig bakom, men vad betyder det? 

För det är något som inte stämmer. Samtidigt som fina målformuleringar klubbas i fullmäktige är missnöjet med kommunen som arbetsgivare stort i omsorgen. Personal larmar sedan flera år om arbetsmiljöproblem, dåliga scheman, för lite tid för återhämtning och svårigheter att utföra och orka med sitt jobb. Tiden går och missnöjet består. Så kan det inte fortsätta. 

Mycket av missnöjet går tillbaka till de förändringar som genomfördes när kommunen valde att införa det som kallas för ”hälsosamma scheman”. Medarbetare beskriver dramatiska försämringar med scheman som inte längre möjliggör tillräcklig återhämtning. Man beskriver bristande framförhållning, minskad känsla av kontroll och stora svårigheter att upprätthålla ett fungerande familjeliv. Att vara en attraktiv arbetsgivare och att samtidigt ha hälsosamma scheman är en ekvation som helt enkelt inte går ihop. 

Från Vänsterpartiet lägger vi nu därför fram ett batteri med förslag på åtgärder som vi tror behövs:

Utvärdera och ompröva det hälsosamma schemat. Lyssna på personalen!

Återinför tio timmars nattpass för att ge större möjlighet till sammanhållen ledighet och tillräcklig tid för en kvalitativ återhämtning.

Återinför verksamhetsnära schemaläggning med möjlighet till delaktighet och inflytande.

Arbetsmiljön är utan konkurrens den fråga som vi från Vänsterpartiet lyft upp allra flest gånger under både den här och förra mandatperioden. Vi har motionerat, interpellerat och reserverat oss i åratal. Trots det händer väldigt lite, svaren vi får är desamma och på vissa områden går det till och med bakåt. Så nu gör vi det som den styrande majoriteten misslyckats med; vi lägger fram skarpa förslag för en förbättrad arbetsmiljö. 

För majoriteten är det upp till bevis. Är ni beredda att äntligen göra det hälsosamma schemat mindre ohälsosamt?