Släng inte bort allt arbete som gjorts för klimatet

Att minska klimatutsläppen och att anpassa platserna vi bor på i klimatförändringarnas spår är några av de viktigaste och mest existentiella utmaningarna vi står inför.

Att förbereda och utrusta kommunen för de tilltagande extremväder som uppstår i och med ett varmare klimat, konsekvenser som vi redan upplevt i Norrköping, när skyfall översvämmade centrala delar av staden för någon månad sedan, är otroligt viktigt, skriver flera miljöpartister. Arkivbild.

Att förbereda och utrusta kommunen för de tilltagande extremväder som uppstår i och med ett varmare klimat, konsekvenser som vi redan upplevt i Norrköping, när skyfall översvämmade centrala delar av staden för någon månad sedan, är otroligt viktigt, skriver flera miljöpartister. Arkivbild.

Foto: Läsarbild

Debatt2023-11-02 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Därför är det fantastiska nyheter för alla medborgare i Norrköpings kommun att vi i år vann priset som Sveriges
bästa kommun när det gäller klimatanpassning. 

Men den politik som nu förs i kommunen och på nationell nivå riskerar klimatanpassningsarbetet framöver. 

Priset delades ut av IVL Svenska miljöinstitutet och Svensk Försäkring. Del av deras motivering var: ”De främsta anledningarna till framgången är kommunens arbete med att skapa en övergripande bild av hur klimatförändringar påverkar och kommer att påverka
kommunen. Det har skett genom ett långsiktigt samarbete mellan kommunala bolag, räddningstjänst och universitet vilket bidragit till en förståelse för de utmaningar som finns för att styra mot tuffa och långsiktiga klimatmål - men inte minst en större förståelse mellan
politiker, tjänstepersoner och forskare som har banat väg för klimatanpassningsarbetet.”

Under flera år har Norrköpings kommun varit bland de bästa i landet på den ena av de två delarna i klimatarbetet: Att förbereda och utrusta kommunen för de tilltagande extremväder som uppstår i och med ett varmare klimat, konsekvenser som vi redan upplevt i Norrköping, när skyfall översvämmade centrala delar av staden för någon månad sedan, är otroligt viktigt. Det ambitiösa klimatanpassningsarbetet har vi kommuninvånare all anledning att glädjas åt.

Men är det arbete som hittills gjort tillräckligt? Är vi redan i mål? Kan vi säga att ytterligare insatser inte behövs för att minimera skaderisken av kommande extremväder? Självklart inte, även om politikerna som sitter vid makten nationellt och kommunalt verkar tycka det.

Budgetar för klimatarbete stryps och möjligheterna till klimatanpassning tas bort av Tidöregeringen. Detta innebär direkta negativa effekter på oss som medborgare. Att arbeta med klimatanpassning idag handlar bland annat om att se till att det finns flera
ytor och områden som kan dämpa effekterna av översvämningar och värmeböljor. 

Att inte arbeta med klimatanpassningar idag kommer leda till att man i framtiden får besluta att vissa stadsdelar ska tillåtas svämma över. Stadsdelar där vi har våra hem, arbetsplatser och livsverk i form av till exempel företag. Norrköpings kommun kan inte ensamma lösa klimatkrisen, den lösningen är alla en del av.

Vi måste alla göra vår beskärda del. Men när det gäller klimatanpassning för just vår kommun så är det bara vi som bor och verkar i kommunen som kan göra arbetet. Att vi nu ser en politik som inte förstår att prioritera detta, en regering som på ännu ett område
överger kommunerna, är ett direkt hot mot varje medborgare.

Extremväder sker redan nu och kommer med allra största sannolikhet att förvärras ytterligare. Genom att inte arbeta tillsammans med forskare och skapa hållbara stadsmiljöer som kan vara trygga livsmiljöer för oss medborgare även vid extremväder, så skjuter vi kostnader framför oss. 

Kostnader både i lidande och försämrade livsvillkor samt ekonomiska kostnader för att hantera efterdyningar av förstörda hus, byggnader och infrastruktur efter exempelvis stora översvämningar.

Vi har inte råd att slänga bort allt arbete kommunen prisats för. Vi vet vad som kan göras, vad som behöver göras och hur det ska göras. Men det krävs politisk vilja och prioriteringar för att också göra det - en vilja vi i Miljöpartiet har.

Att inte arbeta med klimatanpassningar idag kommer leda till att man i framtiden får besluta att vissa stadsdelar ska tillåtas svämma över, skriver flera miljöpartister. Arkivbild.
Att inte arbeta med klimatanpassningar idag kommer leda till att man i framtiden får besluta att vissa stadsdelar ska tillåtas svämma över, skriver flera miljöpartister. Arkivbild.