Vad vill styret i Norrköping med Symfoniorkestern?

Jag har tagit del av den senaste tidens debatt om Scenkonstbolaget och kanske främst om Norrköpings Symfoniorkester.

Det jag anser är problematiskt med debatten är att Norrköpings kommuns politiska ledning skapar en otrygghet och osäkerhet som riskerar att skada Symfoniorkestern och Norrköpings anseende inom musikområdet, skriver Christian Widlund (C).

Det jag anser är problematiskt med debatten är att Norrköpings kommuns politiska ledning skapar en otrygghet och osäkerhet som riskerar att skada Symfoniorkestern och Norrköpings anseende inom musikområdet, skriver Christian Widlund (C).

Foto: Joakim Blomqvist

Debatt2023-07-04 15:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag är djupt bekymrad över det sätt som kommunstyrelsens ordförande sprider en oro och otydlighet kring Norrköpings kommuns inställning till Symfoniorkesterns framtid.

Sophia Jarl har i ett antal inlägg, debattartiklar och muntliga debatter uttalat sig kritisk till att symfoniorkestern finansieras med skattemedel. Hon uttrycker tydligt att hon anser att symfoniorkestern inte är kommunal kärnverksamhet och att deras självfinansiering ska öka. Men hon ger inga förslag på hur det ska gå till. Det finns inga beslut och inga förslag, bara lösa antydningar. Samtidigt har det startats en utredning kring en försäljning av Louis de Geer konsert och kongress, där symfoniorkestern har sin hemvist. Jarl har uttryckt att det hyresavtal som finns mellan det kommunägda bolaget Louis de Geer och Symfoniorkestern är en förtäckt subvention av orkesterns verksamhet som hon vill stoppa.

Alla dessa uttalanden från kommunstyrelsens ordförande skapar så klart oro bland dem som är direkt men också indirekt berörda.

Vad är då egentligen syftet med att skapa denna oro? Vad är Sophia Jarls tankar kring symfoniorkestern och kanske än mer viktigt: vad är styret i Norrköpings kommuns tankar kring Symfoniorkesterns framtid?

I en gemensam debattartikel från Borgerlig samverkans kommunalråd (NT 16/6) skriver de att ”SON måste utveckla sin verksamhet i en sådan riktning att självfinansieringsgraden ökar”. Men de ger inga förslag på hur det ska ske. Inte heller nämner de vad konsekvenserna från Norrköpings kommun blir om SON inte lyckas öka sin självfinansieringsgrad.


De skriver också att oavsett hur de väljer att gå vidare med Louis de Geer kommer det att innebära förändringar för Scenkonst Öst och SON när det gäller tillgängligheten till lokalerna. Så samtidigt som de ställer krav på ökad självfinansiering vill de försvåra för orkestern att bedriva sin verksamhet genom att begränsa tillgängligheten till deras lokaler.
De styrande kommunalråden ställer en rad krav på Symfoniorkestern men vad vill egentligen M, KD och L med Symfoniorkestern? Vad är deras vision eller plan? Bara en massa antydningar men inga klara besked.

Sverigedemokraternas kommunalråd Christoffer Jarnvall har flera gånger gett uttryck för att han värnar om Symfoniorkesterns bevarande, men uttrycker samtidigt kryptiskt att orkesterns självfinansiering behöver öka. Hur stark är Jarnvalls position i Norrköpings styre och vad får hans uttalanden för påverkan?

Det jag anser är problematiskt med debatten är att Norrköpings kommuns politiska ledning skapar en otrygghet och osäkerhet som riskerar att skada Symfoniorkestern och Norrköpings anseende inom musikområdet. Att uttala sig på det sätt som kommunstyrelsens ordförande gör utan att lägga fram förslag och fatta formella beslut är en ledarstil och styrning som inte är utvecklande för verksamheten.