Cheferna inom vård- och omsorg har lägsta lönen

Fackförbundet Vision har påbörjat en dialog med Norrköpings kommun om hur vi bygger en starkare omsorg och ett mer hållbart arbetsliv.

Ständiga omorganisationer och chefer som flyttas runt bidrar inte till den kontinuitet i arbetet som kommunen strävar mot, skriver representanter för fackförbundet Vision.

Ständiga omorganisationer och chefer som flyttas runt bidrar inte till den kontinuitet i arbetet som kommunen strävar mot, skriver representanter för fackförbundet Vision.

Foto: HENRIK MONTGOMERY / TT

Debatt2021-09-15 13:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Riksdagen har fattat beslut om mer resurser till kommunernas äldreomsorg och fler satsningar är att vänta. Det är välkommet och glädjande. En förutsättning för att de utökade resurserna ska ge positiva effekter är att kommunerna använder dem på ett sätt som gör skillnad både för de som får omsorg och de som arbetar inom den.

Norrköpings kommun har påbörjat ett arbete för kontinuitet och hållbart ledarskap, något Vision stöttar. Vi vill bidra med våra erfarenheter med att bygga en stark omsorg. Nyligen träffade därför Visions förbundsordförande och företrädare för Norrköpingsavdelningen vård- och omsorgsnämndens ordförande och vice ordförande.

Vision organiserar bland annat många av de chefer som arbetar inom omsorgen på äldreboenden, LSS-boenden och centrala kommunala förvaltningar. Äldreomsorgen är ett av de områden där chefer ansvarar för flest medarbetare på hela arbetsmarknaden. På vård- och omsorgskontoret i Norrköping har cheferna drygt 30 medarbetare. Övriga chefer har från 21 medarbetare och neråt, som lägst sju. Ett stort antal medarbetare per chef kombinerat med bristande stöd i form av administration, HR och IT skapar en svår situation i kommunen.  

Färre medarbetare per chef är en nyckel i att förbättra och bedriva en säker omsorg med hög kvalitet. Nu ersätts inte alltid chefer som slutar, utan uppgifter fördelas på övriga chefer. Ständiga omorganisationer och chefer som flyttas runt bidrar inte till den kontinuitet i arbetet som kommunen strävar mot. Våra medlemmar säger ”Jag har haft fyra olika chefer den senaste två åren” och ”Jag vet inte om jag haft medarbetar- och lönesamtal med samma chef en enda gång, så de känner ju aldrig till vad jag gjort på jobbet”. 

Det finns chefer inom LSS i Norrköping som är ansvariga för upp till åtta enheter. För varje enhet ska de skriva verksamhetsplan och verksamhetsberättelse och vara en närvarande chef på flera platser. Flertalet chefer inom LSS har ansvar inom olika verksamhetsområden. 

Det innebär att de kan ha enheter både inom exempelvis daglig verksamhet och servicebostäder. Det kräver att cheferna är insatta i flera typer av verksamheter och uppdaterade kring aktuella lagar, riktlinjer och rutiner. Detta sammantaget är inte en rimlig arbetsmängd för våra enhetschefer. 

Sjukskrivningstalet är idag som högst inom vård- och omsorg, nästan dubbelt så högt som enheterna med lägst sjukskrivningstal i kommunen. En rimlig arbetsbelastning och en god arbetsmiljö för cheferna är avgörande för att de ska ha rätt fortsättningar att driva verksamheten och kunna ta ansvar för medarbetarnas arbetssituation. Färre medarbetare per chef frigör också för ett systematiskt arbete. 

Därtill finns tydliga löneskillnader mellan tekniska förvaltningars chefer och medarbetare kontra social omsorg vilket också sänker statusen på yrken inom social omsorg.

På vård- och omsorgskontoret ligger cheferna i särklass lägst i lön. Samtliga kontor har högre medianlöner än cheferna inom vård och omsorg, trots att dessa har flest antal medarbetare i kommunen. Vi ser att många frågor som direkt påverkar våra medlemmar och som får betydelse för hela kommunens arbete inte getts det utrymme som allvaret kräver. Vision vill därför involveras i den process som påbörjats i Norrköping. Det behövs en fortsatt dialog och framförallt arbete för att bygga en stark omsorg i Norrköpings kommun.

Läs mer om