Centerpartiet står upp för rätten till tolk

Centerpartiet står upp för alla människors lika värde och rätten till vård efter behov och lika villkor.

Centerpartiet har som enda parti i Region Östergötland lagt extra resurser på tolkservice, skriver Julie Tran (C) gruppledare i Region Östergötland.

Centerpartiet har som enda parti i Region Östergötland lagt extra resurser på tolkservice, skriver Julie Tran (C) gruppledare i Region Östergötland.

Foto: Gunnar Hagberg

Debatt2022-12-11 20:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi ser därför med oro på skrivningarna i Tidöavtalet, som är en överenskommelse mellan regeringspartierna (M, KD och L) och Sverigedemokraterna. 

I Tidöavtalet står det att M, KD, L och SD vill begränsa rätten till tolk för personer med uppehållstillstånd och svenskt medborgarskap. Det tycker vi i Centerpartiet är fullständigt bakvänt. Det skulle påverka tusentals människors möten med svenska myndigheter, inte minst sjukvårdsbesöken. Tillgång till tolk är en förutsättning för en tillgänglig och rättssäker samhällsservice.

Centerpartiet har som enda parti i Region Östergötland lagt extra resurser på tolkservice. De statsbidrag som tidigare fanns aviserade fram till 2022 hotas med att inte längre finnas kvar till 2023. Vi matchar därför de kostnader som riskerar att utebli - på grund av Tidöavtalet - med tre miljoner kronor i vår budget. 

För att en patient ska få rätt vård och behandling måste hälso- och sjukvårdspersonal och patient kunna kommunicera med varandra. Kan man inte förstå patienten kan fel behandling sättas in, och inom vården kan det vara så allvarligt att det handlar om hot mot hälsa och liv.

Vi anser att du som patient ska ha rätt att bemötas på ett professionellt och värdigt sätt i hälso- och sjukvården. Det gäller oavsett vad du har för kön, könsidentitet, könsuttryck, ålder, funktionalitet, etnicitet, språk, sexualitet, religion eller trosuppfattning, utbildning eller social status. 

Ett gott och jämlikt bemötande är en del av de mänskliga rättigheterna, svensk lag och sjukvårdens etiska princip om alla människors lika värde och gäller både patienter och närstående. Tolkservicerådet, som samlar offentligt ägda tolkförmedlingar, har tidigare uttryckt att förutsättningarna för jämlik vård skulle försämras kraftigt om förslaget i Tidöavtalet drivs igenom.

Centerpartiets primära fokus inom hälso- och sjukvården ska vara en vård av hög kvalitet efter patienternas behov. En god tillgänglighet där respektive part gör sig förstådda ger en trygghet, men är också en viktig faktor för goda medicinska resultat. För oss är det därför en självklarhet att rätten till tolk ska finnas kvar.