Centern: Vi vill fortsätta tillsammans som Alliansen

Under nästa mandatperiod kommer det att vara möjligt med satsningar i den kommunala verksamheten tack vare att ekonomin i Söderköpings kommun är i balans med budget, skriver centerpartisterna Sverker Johansson och Ulric Nilsson.
Under nästa mandatperiod kommer det att vara möjligt med satsningar i den kommunala verksamheten tack vare att ekonomin i Söderköpings kommun är i balans med budget, skriver centerpartisterna Sverker Johansson och Ulric Nilsson.

Centerpartiet i Söderköping har ledorden närhet, trygghet och helhet i alla politiska beslut som vi är delaktiga i att fatta. Besluten ska fattas nära den det berör, skriver centerpartisterna Ulric Nilsson och Sverker Johansson.

Debatt 17 oktober 2021 11:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Verksamheten ska finnas nära oss kommuninvånare. Vi kommuninvånare ska känna oss trygga i våra hem, i samhället och i den kommunala verksamheten. Ingenting är isolerat utan är en del av en helhet. Helheten måste beaktas och stuprörstänkande får ej förekomma och ingen eller ingenting ska falla mellan stolarna.

Centerpartiet i Söderköping är under denna mandatperiod ett av de fyra partierna i Alliansen i Söderköping som styr i Söderköping. För Centerpartiet är det viktigt att samarbetspartier i en majoritet vilar på samma värdegrund. Detta gemensamma synsätt är en förutsättning för att kunna fatta pragmatiska beslut som är positiva för alla Söderköpingsbor oavsett var i vår fantastiska kommun de bor. 

Centerpartiet vill även efter nästa val ta ansvar för och genomföra en fortsatt positiv utveckling av hela Söderköpings kommun. Bästa förutsättningarna för oss centerpartister att få störst genomslag för vår politik och därigenom säkra en fortsatt positiv utveckling av hela Söderköpings kommun är ett fortsatt Alliansstyre i Söderköpings kommun även efter nästa val. En komplett Fyrklöver- Allians med alla fyra Allianspartier där Centerpartiet är ett tongivande parti.

Innevarande mandatperiod har kraften inledningsvis fått läggas på att bryta en skenande kostnadsutveckling som Alliansen fått ärva av förra majoriteten. Det har inte varit en dans på rosor och obekväma beslut har tvingats fattas. När värsta stålbadet var över kom pandemin med kraft och påverkade även Söderköpings kommuns ekonomi och verksamhet. Trots dessa förutsättningar har Centerpartiet och övriga i Alliansen kunnat ta viktiga beslut för framtiden såsom bland annat utbyggnad av Västra Husby skola, nybyggd särskola vid Hagaskolan, satsningar på förskola och skola i Östra Ryd, beslut om nytt äldreboende i Söderköping, flera förskoleplatser i Mogata, bibehållen skola i Sankt Anna.

Under nästa mandatperiod kommer det att vara möjligt med satsningar i den kommunala verksamheten tack vare att ekonomin i Söderköpings kommun är i balans med budget. Genom att Söderköping har länets näst lägsta kommunalskatt ges alla kommuninvånare mera pengar att själva bestämma över. Hög skatt är att ta både pengar, inflytande och beslutsrätt från kommuninvånarna. Centerpartiet vill fortsätta ta ansvar för Söderköpings kommuns framtid tillsammans med de andra Fyrklöver- Allianspartierna både i medgångar och motgångar.

Centerpartiet i Söderköping har haft höststämma med förnominering inför kommunfullmäktigevalet 2022. Intresset att engagera sig politiskt är mycket stort i centerrörelsen i Söderköping. Förnominering fortsätter under oktober månad för att centermedlemmarna därefter fastställer Centerpartiets fullmäktigelista. Redan nu är många flera personer förnominerade än till förra valet.

Medlemmarna i Centerpartiet i Söderköping genom

Sverker Johansson, kretsordförande och Ulric Nilsson, gruppledare


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa