Centern: Våldet mot kvinnorna måste stoppas

Fem kvinnor misstänks ha dödats av män som de haft en relation med under ett par veckors tid. I flera polisregioner beskrivs mäns våld mot kvinnor som dödligare än gängvåldet, enligt Polisens årsredovisning för 2023.

Här i Region Östergötland har det regionala styret (M, KD, L med stöd av SD) pausat arbetet för att införa ett integrerat mottagande för kvinnor utsatta för våld i nära relationer. Det är oerhört allvarligt, skriver centerpartister från länets samtliga kommuner.

Här i Region Östergötland har det regionala styret (M, KD, L med stöd av SD) pausat arbetet för att införa ett integrerat mottagande för kvinnor utsatta för våld i nära relationer. Det är oerhört allvarligt, skriver centerpartister från länets samtliga kommuner.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Debatt2024-04-09 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Centerpartiet vill att mäns våld mot kvinnor ska prioriteras lika högt som den grova kriminaliteten. 

Bara för tre år sedan slog dåvarande rikspolischef Anders Thornberg fast att mäns våld mot kvinnor är lika prioriterat som gängbrottsligheten. Det var en nollvision uttalades, men trots det har de kraftfulla tagen uteblivit då arbetet med att lösa gängkonflikterna tagit mer tid. Det är oacceptabelt att det inte görs mer i frågan. Centerpartiet vill skärpa straffen för sexualbrott och för grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning. Vi vill också öka kunskapen kring frågan för att få fler fällande domar. 

Det är i snitt 16 kvinnor som mördas varje år av en man som de en gång har älskat. Det många av dessa män har gemensamt är att de har någon form av kontrollbehov och svartsjuka. Morden sker nästan alltid i samband med att kvinnan vill eller har lämnat relationen eller att mannen tror att hon vill lämna honom. Centerpartiet har lagt förslag om att kriminalisera kontrollerande beteende för att på ett tidigt stadium kunna stoppa det förtryck som begränsar kvinnor att leva sitt liv fullt ut. Vi tycker också att elektronisk fotboja ska användas vid kontaktförbud och vara obligatoriskt för allvarligare brott i nära relation.

Här i Region Östergötland har det regionala styret (M, KD, L med stöd av SD) pausat arbetet för att införa ett integrerat mottagande för kvinnor utsatta för våld i nära relationer. Det är oerhört allvarligt. När pengar ska sparas är det målgruppen utsatta kvinnor som får ta smällen. Centerpartiet har under flera år arbetat för ett integrerat mottagande och hade i senaste budgeten gett ett uppdrag till verksamheten att utifrån ”genomförd förstudie etablera ett integrerat mottagande med stöd för de som är drabbade av våld i nära relation”. 

Lokalt runtom i länet arbetar vi för att uppmärksamma frågan och stöttar lokala tjej- och kvinnojourer. Många som befinner sig i skadliga relationer hör av sig till tjej- och kvinnojourerna och en del av dessa går på knäna. Man ska aldrig känna att man inte får den hjälp man behöver för att lämna en våldsam relation och därför vill vi se en långsiktig satsning på tjej- och kvinnojourer. 

Vi ser också behovet av att det finns skyddade boenden, med tillståndsplikt, i hela landet. När en våldsutsatt kvinna skyndsamt behöver temporärt skydd måste det finnas skyddade boenden, antingen i egna kommunen eller i en närliggande. Dessutom vill vi inrätta ett nationellt lämna-program och en lämna-peng, för att bättre omhänderta de som lever i våldsamma relationer och för att de ska få ekonomisk hjälp på vägen mot en vardag fri från våld.

Fem döda kvinnor på två veckor. Vi kan ändra den statistiken men då måste vi agera och genomföra förslag som hjälper. Alltifrån förebyggande stöd till föräldrar och skolan till konkreta straffskärpningar för att utsatta kvinnor ska få upprättelse och för att skydda kommande brottsoffer. Det är ett samhällsproblem och en jämställdhetsfråga. Centerpartiet kommer göra allt vi kan för att stoppa våldet mot kvinnor.