Mångfalden av skolor måste öka i kommunen

Nedläggning av skolor och förskolor är förmodligen den mest känsliga fråga en kommun kan fatta beslut om.

Debatt 23 juni 2022 08:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I Norrköpings kommun är vi just nu i en fas då många förskolor och skolor behöver läggas ned på grund av att lokalerna är för dåliga.

Det har under de senaste åren varit återkommande att skolor som skulle renoveras plötsligt blivit tvungna att rivas i stället. Detta har många gånger orsakats av att kommunen ställt sig passiv under skolans förfall vilket inneburit att ingen annan lösning funnits på bordet än att riva eller bara lämna skolenheten. Politiska beslut har under förfallet i stället fokuserats på en centraliserad lösning, i form av en ny större skolenhet i närheten.

 

Dessa processer har många gånger också kännetecknats av dålig information till barn och föräldrar som berörts och det har varit svårt att förstå vem som har beslutat vad. Hanteringen kring Sandtorpsskolan i Åby är ett exempel på detta. 

Det är inte förtroendeingivande för politiken och den politiska processen om inte medborgarna känner att deras åsikt får gehör. För vem skall man vända sig till om beslut om skolors nedläggning sker bakom stängda dörrar och inte når medborgare förrän grävmaskinen står utanför dörren?

 

Vi i Centerpartiet i Norrköping anser att vi måste öka mångfalden av skolor och barnomsorg i kommunen. Eftersom barn och familjer inte är stöpta i samma form kan inte heller den pedagogiska verksamheten vara det. Jätteförskolor med upp till 120 barn ger till exempel klen tröst åt den förälder som anser att småskalighet är en viktig utgångspunkt för trygga barn. 

Nu måste vi förvalta den mångfald av förskolor och skolor som finns i kommunen – både med avseende på storlek, geografisk placering och pedagogisk inriktning. Om en skola ändå måste ersättas skall det föregås av debatt och transparens så att de barn och föräldrar som faktiskt berörs av besluten ges en ärlig chans att påverka processen i tid. 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Val 2022 - skolan

Debatt: Viktigt att slå vakt om lärarkåren - "De som jobbar i skolan är så himla viktiga för vår samhällsutveckling"

Viktigt att slå vakt om lärarkåren - "De som jobbar i skolan är så himla viktiga för vår samhällsutveckling"

Debatt: Vinstdrivande skolföretag fyller viktig funktion

Vinstdrivande skolföretag fyller viktig funktion

Insändare: Besluten som fattas i kommunen måste vara välgrundade

Besluten som fattas i kommunen måste vara välgrundade

Debatt: Därför ska vi prioritera språket och förskolan

Därför ska vi prioritera språket och förskolan