Säkerheten på arbetsplatserna är ett helhetsansvar

Bygg- och anläggningsbranschen hade ett dystert 2023. Arbetsplatsolyckorna med dödlig utgång berörde oss alla.

Men för att nå visionen om noll olyckor räcker det inte med nya branschinitiativ. Det behövs också lagar och regler som klämmer åt företagen med fusk som affärsidé, skriver Lotta Nordesjö Dahm, Byggföretagen i Östergötland.

Men för att nå visionen om noll olyckor räcker det inte med nya branschinitiativ. Det behövs också lagar och regler som klämmer åt företagen med fusk som affärsidé, skriver Lotta Nordesjö Dahm, Byggföretagen i Östergötland.

Foto: Gunnar Hagberg

Debatt2024-03-01 06:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Nyligen träffade Byggföretagen statsminister Ulf Kristersson (M), arbetsmarknadsminister Johan Pehrson (L) och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg (L) för att diskutera säkerheten på arbetsplatserna. På branschmötet med regeringen lyfte vi behovet av en säkerhetskultur på varje arbetsplats. Beslutsfattarna måste få med sig att säkerhet är ett helhetsansvar – arbetsmarknadens parters, entreprenörens och individens.

Men för att nå visionen om noll olyckor räcker det inte med nya branschinitiativ. Det behövs också lagar och regler som klämmer åt företagen med fusk som affärsidé. 

När ett nytt bostadsområde eller större infrastrukturprojekt ska byggas krävs först gemensamma anordningar i form av VA, el- och teleledningar. Därefter ska marken beredas, grundarbeten utföras och stommar resas. När tak och väggar är på plats återstår mycket arbete på insidan av huset. Golv läggs, väggar och tak målas och badrum kaklas. Faktum är att man brukar räkna med cirka 150 olika yrkesroller som på olika sätt kan vara involverad i en byggprocess

Våra arbetsplatser är beroende av specialistföretag. Därför är det ett feltänk att begränsa antalet underentreprenörer. 

Men inslagen av specialisering ställer däremot krav på noggrann kontroll. Vi välkomnar förslaget om ett utökat informationsutbyte mellan myndigheter som regeringen lagt fram. Därtill vill Byggföretagen se digital överföring av information från myndigheter till ID06, branschen eget indentifikationssystem, för bättre kontroll över varje företag. 

Att Arbetsmiljöverket getts ökade resurser till fler arbetsplatskontroller är bra. Men det är inte tillräckligt för att lättare kunna identifiera vem som befinner sig på arbetsplatsen. Även här skulle en uppluckring av sekretesslagstiftningen ha stor betydelse. 

Myndigheter som Försäkringskassan, Skatteverket, Migrationsverket behöver på ett bättre sätt än i dag kunna dela information med varandra – och uppgifterna måste integreras med ID06. Bara så kan den nödvändiga kontrollen av underentreprenörer förbättras. 

Den 1:a januari 2025 börjar en ny arbetsmiljölagstiftning gälla. Den kommer till viss del förtydliga ansvarskedjan mellan till exempel byggherre, entreprenör och underentreprenör. Men sannolikt kommer många byggherrar att fortsätta trycka ned ansvaret i kedjan. Därför krävs ett ännu starkare engagemang och ansvarstagande från varje enskild medarbetare. 

Ytterst är det var och en av oss, på alla nivåer, som måste se till att uppsatta riktlinjer och regler följs. Vi måste bry oss om varandra.