Borgerlig samverkan sparar inte på demensvården

Vänsterpartisten Ann Björling skriver med anledning av en diskussion på insändarsidan om hur hon upplever demensvården som hon jobbar inom.

Vi har inte bara lyckats undanhålla demensomsorgen från besparingar trots dessa tuffa ekonomiska tider, vi har dessutom tillfört 14 miljoner kronor för att höja bemanningen, skriver Patrik Palm i en replik.

Vi har inte bara lyckats undanhålla demensomsorgen från besparingar trots dessa tuffa ekonomiska tider, vi har dessutom tillfört 14 miljoner kronor för att höja bemanningen, skriver Patrik Palm i en replik.

Foto: David Calzada/Mostphotos

Debatt2024-04-16 15:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Du har både rätt och fel om äldreomsorgen – Patrik Palm" NT 7/3

Vänsterpartisten Ann Björling skriver med anledning av en diskussion på insändarsidan om hur hon upplever demensvården som hon jobbar inom.

Det stämmer att det under socialdemokratisk ledning tidigare gjorts större nedskärningar och jag ser mycket av de bekymmer som Ann beskriver. En viktig fråga som tas upp har vi redan börjat jobba med, nämligen att låta andra yrkesgrupper avlasta personalen så de kan ägna sig åt omsorg istället för att till exempel serva bilar. Vi jobbar också för att med hjälp av modern teknik som till exempel nattkameror frigöra än mer tid för personalen. 

Däremot stämmer inte det som stod i den insändare som startade diskussionen. Sedan valet då Borgerlig Samverkan tog över finns det inga politiska beslut om att sänka den skäliga levnadsnivån inom äldreomsorgen. 

Tvärtemot hur det var förra mandatperioden under socialdemokraternas ledning när det togs bort 84 årsarbetare inom demensvården har vi under Borgerlig Samverkans ledning sakta kunnat öka bemanningen. 

Vi har inte bara lyckats undanhålla demensomsorgen från besparingar trots dessa tuffa ekonomiska tider, vi har dessutom tillfört 14 miljoner kronor för att höja bemanningen. För att få till den vård- och omsorg vi har som mål att alla ska få ta del av har vi även startat ett demensteam som är en viktig del i arbetet vi gör för att kunna erbjuda jämlik vård och omsorg som följer forskning och håller hög kvalitet.