Se över öppettiderna till Öppna förskolan i Östra Husby

Vill man nå en överenskommelse på bred front så är det möjligt bara Borgerlig Samverkan tar sig samman angående öppna förskolan på Vikbolandet, skriver Maria Sayeler Behnam (S), andre vice ordförande i utbildningsnämnden.

Förebyggande arbete startar i tidig ålder och genom öppna förskolan kan man på ett tidigt plan se vilka barn och föräldrar som behöver stöttning tidigt, skriver Maria Sayeler Behnam (S), oppositionsråd och andre vice ordförande i utbildningsnämnden.

Förebyggande arbete startar i tidig ålder och genom öppna förskolan kan man på ett tidigt plan se vilka barn och föräldrar som behöver stöttning tidigt, skriver Maria Sayeler Behnam (S), oppositionsråd och andre vice ordförande i utbildningsnämnden.

Foto: Ellen Aguirre

Debatt2024-03-06 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Under den senaste tiden har ett förslag om nedläggning av Vikbolandets öppna förskola varit medialt uppmärksammat.

Ärendet är känt sedan innan och har väckt, av naturliga själ, reaktioner bland de som bor på Vikbolandet. Nu undrar vi Socialdemokrater om Borgerlig Samverkan kommer att göra som man gjort med tidigare ärenden som kritiserats – nämligen dra tillbaka förslagen och hävda att det aldrig varit deras mening att bifalla varken nedläggning av industriprogrammen eller den skolförlagda vård- och omsorgsutbildningen. I det här fallet får de gärna fortsätta i samma utstakade spår. 

Vi socialdemokrater ser värdet av ett förebyggande arbete och att det även ska finnas i våra ytterområden. Förebyggande arbete startar i tidig ålder och genom öppna förskolan kan man på ett tidigt plan se vilka barn och föräldrar som behöver stöttning tidigt. 

Ett argument till nedläggning av öppna förskoleverksamheten är att besöksantalet varit för lågt. Att föreslå nedläggning med hänvisning till att det är för få besökare blir märkligt eftersom den öppna förskoleverksamheten har väldigt få öppettider och även varit stängd under en längre period under hösten. Möjligheten för Vikbolänningarna att besöka öppna förskolan har därmed varit obefintlig under hösten, vilket så klart påverkar besökstalet. Med den bakgrunden är vi Socialdemokrater mer positiva till att se över öppettiderna än att lägga ner verksamheten.

Det är väl känt att när samhällsservicen drar sig ifrån ytterområden skadas tilltron till samhället. Det är den problematik som vi ser i de utsatta områdena runt om i Norrköping. Det var när samhället kom tillbaka till Klockaretorpet som gängkriminaliteten kunde minska och de positiva krafterna fick ta plats, likt kunskapens hus.

Vi är helt förstående till de Vikbolänningar som delat med sig av sina reflektioner gällande förslaget om att lägga ner den öppna förskolan som kommunen bedriver. Det är självklart att politiken behöver se till att man arbetar med öppettiderna för att öka antalet besökare. Jag har även fått uppfattningen av att vi är överens brett politiskt att hitta alternativa vägar framåt. Och därför välkomnar vi en diskussion med Borgerlig Samverkan för att behålla verksamheten.