Hur vill Borgerlig Samverkan skydda mera natur?

Biologisk mångfald kräver mera skyddad natur via politiska beslut. Naturskyddsföreningen i Norrköping vill bidra. Men vi stoppades tvärt av kommunalrådet Reidar Svedahl (L).

Biologisk mångfald kräver mera skyddad natur via politiska beslut, skriver Naturskyddsföreningen i en debattartikel. Arkivbild.

Biologisk mångfald kräver mera skyddad natur via politiska beslut, skriver Naturskyddsföreningen i en debattartikel. Arkivbild.

Foto: Maja Hagberg

Debatt2023-06-18 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Världens länder träffades inom FN i Montréal, Kanada i december 2022 och beslutade om mål för biologisk mångfald. Ett av de viktigaste målen handlade om att skydda 30 procent av jordens yta till havs och på land till år 2030. Sverige och Östergötland ligger mycket lågt med bara några få procent skyddade ytor.Naturskyddsföreningen i Norrköping är villiga att hjälpa till för att skydda mera natur och har under flera år sparat pengar i en naturskyddsfond. Nu vill vi att dessa pengar ska komma till nytta. Skogen ovanför Kvillinge kyrka, där kommunen är markägare, har mycket höga naturvärden genom bevarad gammal skog med rikt växt- och djurliv. Området är också populärt för rekreation och friluftsliv då det ligger stadsnära.


Nyligen träffade vi kommunalrådet Reidar Svedahl för att berätta om vårt förslag. Vi vill hjälpa till med våra fonderande pengar för att göra ytterligare en del av Lunnsjöskogen till naturreservat. Det finns också privatpersoner som vill bidra ekonomiskt till detta.

Vi utgick från att kommunen var positiva till att Naturskyddsföreningen erbjuder ekonomiska resurser för att Norrköpings kommun ska kunna skydda natur så vi lättare kan nå FN:s mål om biologisk mångfald (Cop15).

Vi hade tyvärr helt fel och blev mycket häpna över det svar Reidar Svedahl gav oss. 
Han sa att han inte har någon tilltro till Naturskyddsföreningens arbete i att skydda natur, då vi är positiva till vindkraft! Han har rätt i att Naturskyddsföreningen är positiva till mera vindkraft på rätt plats, med rätt förutsättningar. En viktig del i produktionen av fossilfri energi i Sverige och världen.

Hittills har Naturskyddsföreningen medverkat till att stoppa flera vindkraftsplaner inom kommunen, då vi ansett att de hade haft för stora negativa effekter på natur och djurliv. Men vi menar att det finns platser i Norrköping lämpliga för vindkraft.
Reidar Svedahl medgav att han själv var positiv till vindkraft när det fanns vindkraftsplaner utmed Bråviksförkastningen. Som tur var avslog Länsstyrelsen dessa planer precis som Naturskyddsföreningens yttrande föreslog.Reidar Svedahl tillsammans med övriga kommunalråd i Borgerlig samverkan är Norrköpingsborna skyldiga svaret nu. Hur tänker ni skydda mera natur till år 2030 så vi når av FN fastställda mål?

Stefan Arrelid, Ordförande Naturskyddsföreningen Norrköping