Böneutrop är inte en fråga om religionsfrihet

Att säga nej till böneutrop som regelbundet tränger in i människors tillvaro främjar integration, skriver Eva-Britt Sjöberg (KD).

Kristdemokraterna är emot att tillåta institutionaliserade böneutrop eftersom partiet arbetar för religionsfrihet, skriver debattören.

Kristdemokraterna är emot att tillåta institutionaliserade böneutrop eftersom partiet arbetar för religionsfrihet, skriver debattören.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Debatt2019-10-04 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Kommunen kan inte förbjuda böneutrop", 30/9.

För Kristdemokraterna är religionsfriheten central. Den är grundlagsfäst och ska så förbli. Men det måste finnas en skillnad mellan vad som då och då förekommer på offentliga torg och gator och det som regelbundet når in i människors hem. 

Med hänvisning till vår ståndpunkt gällande böneutrop ansåg KD att bygglov för en minaret inte skulle beviljas när frågan var uppe 2017. Vi var det enda partiet i Norrköping som då problematiserade böneutropet. Moderaterna tillsammans med Miljöpartiet röstade nej till torn med hänvisning till det arkitektoniska och Sverigedemokraterna hänvisade bland annat till att kommunens mark i första hand ska gå till välfärd och bostäder samt att de vurmade för en folkomröstning i frågan. Ingen av dem nämnde böneutrop som en anledning till att rösta nej till ett bygge av minaret.

Vid senaste kommunfullmäktige debatterades ett förslag om att i kommunens ordningsstadga förbjuda just böneutrop. Ett förslag från Sverigedemokraterna som övergett förslaget om folkomröstning och istället föreslår detta förbud. Moderaterna röstade emot förslaget med hänvisning till att vi inte har de juridiska verktygen. Faktum är att vi inte vet om vi har juridisk möjlighet till detta då det inte är prövat, denna prövning uppmuntrar vi kristdemokrater samtidigt som våra ledamöter i riksdagen arbetar för att få till en laglig grund för ett sådant beslut.

Böneutrop är inte en religionsfrihetsfråga. Det är möjligt att utöva sin tro utan detta uttryck, det är tydligt utifrån att de flesta moskéer i Sverige inte har det. Eftersom detta inte är prövat juridiskt kan inte vi, och inte heller Moderaterna, veta huruvida det är möjligt för kommunen att ta ett beslut om förbud mot återkommande och institutionella böneutrop. Vi vill alltså låta detta prövas juridiskt och kan bara beklaga att varken M eller MP hade mod nog att stödja förslaget.

Kristdemokraterna är emot att tillåta institutionaliserade böneutrop eftersom vi arbetar för religionsfrihet, integration och sammanhållning i vårt samhälle. Att säga nej till böneutrop som regelbundet tränger in i människors hem och tillvaro är viktigt för att främja integration och undvika polarisering.

Eva-Britt Sjöberg, gruppledare för KD, Norrköping