Blunda inte för våld i äldres nära relationer

Utsatthet för våld och övergrepp i nära relationer går inte i pension. Tvärtom är det vanligt att problemet blir värre ju äldre man blir.

Det vi behöver är en kartläggning om våld och övergrepp mot årsrika i nära relationer värd namnet om hur vanligt problemet är idag, skriver Barbro Westerholm, Britt-Marie Hamnevik Söderberg och Mikael Wallin. Genrebild.

Det vi behöver är en kartläggning om våld och övergrepp mot årsrika i nära relationer värd namnet om hur vanligt problemet är idag, skriver Barbro Westerholm, Britt-Marie Hamnevik Söderberg och Mikael Wallin. Genrebild.

Foto: Janerik Henriksson/TT

Debatt2022-08-31 20:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

För vissa kan det vara tillfället det börjar, både för offret och förövaren. Det här våldet talas det alltför lite om. När frågorna kommer på tal drar Socialdemokraterna reformerna i långbänk. Att inte ta våld och övergrepp mot äldre på allvar tolkar vi som ren och skär åldersdiskriminering. 

Den som blivit sårbar på grund av ålder och sjukdom kan lättare utnyttjas och kränkas. Det handlar om olika sorters våld, fysiskt, psykiskt, finansiellt och sexuellt, som även människor högt upp i åren kan råka ut för. Vanvård räknas också dit.

Man skäms för att berätta. Man skäms därför att förövarna kan vara en maka eller make, eller söner och döttrar. Inte heller går man till polisen och anmäler sin son eller dotter. När sjukvården ser skadorna riskerar de att inte fångas upp. ”Äldre kan ju ramla och slå sig på olika sätt”. Inget av våra skyddsnät fångar upp den terror som offret blivit utsatt för.

Vår uppgift har alltid varit att föra de individers talan som har svårt att göra sig hörda. Liberalerna tänker därför fortsätta arbetet med att sätta äldrevåldet på agendan.

Världshälsoorganisationen WHO ser allvarligt på våld och övergrepp mot årsrika i nära relationer och har klassat det som ett folkhälsoproblem eftersom det är så vanligt. WHO bekräftar även att det är en form av åldersdiskriminering.

Liberalers kamp för individen och rivande av fördomsfulla hinder har gjort Sverige till ett rikt och humant land. Ska vi fortsätta vara det måste våldet mot årsrika och åldersdiskriminering bekämpas. Det vi behöver är en kartläggning om våld och övergrepp mot årsrika i nära relationer värd namnet om hur vanligt problemet är idag. Att lyfta problemet, ge information vart man kan vända sig är ytterligare ett steg.

Det har man infört på Gotland med goda resultat och borde införas över hela landet. Lyckosamma exempel får inte stanna lokalt utan behöver komma alla till del, oavsett vart man bor i landet.

Från regeringens sida hänvisar man hela tiden till att det är ett pågående arbete på regeringskansliet. Det duger inte. Konkreta åtgärder krävs här och nu. Den som är utsatt för våld kan inte vänta.