Biogasbilar i Östergötland ska gynnas, inte motarbetas

Regeringen har nyligen lagt fram ett förslag som innebär att biogasbilar inte längre ska klassas som miljöbilar.

Debatt 16 juni 2021 08:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Förslaget innebär att statliga myndigheter inte kan upphandla biogasbilar, vilket i förlängningen också påverkar valet av bilar bland kommuner, regioner, företag och privatpersoner.

Enligt regeringens förslag skulle endast elbilar, vätgasbilar och vissa laddhybrider uppfylla kriterierna för miljöbil. Det riskerar att punktera marknaden för biogas, ett av de mest cirkulära drivmedlen, och försvåra omställningen till en fossilfri fordonsflotta.

Bara i Östergötland finns det i dag cirka 1 800 biogasbilar som minskar klimatpåverkan, både genom att ersätta fossila bränslen och genom att minska metanutsläppen från avfalls- och gödselhantering. Om regeringens förslag blir verklighet tar vi ett stort steg tillbaka i vår strävan mot att bli världens första fossilfria välfärdsland.

Som så ofta i drivmedelsdebatten blir jakten på det bästa det godas fiende. I stället för att använda en mångfald av verktyg och drivmedel för att minska beroendet av fossila bränslen – inklusive förbränningsmotorer som ger låga utsläpp – vill regeringen ensidigt gynna vissa tekniker.
Vi ser framför allt tre tydliga fördelar med biogasen som bränsle och biogasbilen som fordon:

Biogas produceras lokalt. Den största delen av biogasen som används i Sverige produceras lokalt, av avloppsslam, livmedelsavfall och skogsavfall. Det ger korta transportvägar och lokala arbetstillfällen.

Biogas ger dubbel klimatnytta. Förutom att biogasen tränger ut fossila bränslen, bidrar den också till att minska utsläppen från vårt avfall. Om vi inte gör biogas av avfallet sker klimatutsläpp vid nedbrytningen – och vi missar ett viktigt bidrag till fossilfria transporter.

Biogasbilar skapar en marknad som gör att fler vågar satsa. Kommuner, som är ansvariga för att ta hand om vårt avfall, behöver veta att biogasen går att sälja för att våga investera i rötningsanläggningar för biogas. Ju fler biogasbilar det finns, desto tryggare blir en satsning på biogasproduktion.

Regeringsförslaget ska nu remissbehandlas. Östergötlands riksdagsledamöter måste sätta press på regeringen. Lösningen på transportsektorns klimatutmaning ligger inte i ett enda drivmedel, eller en enda lösning. Biogasbilen har en viktig roll att spela i omställningen, låt den göra det.

Ämnen du kan följa