Bevara Skulpturparken vid Konstmuseet

Konstmuseets Vänner med cirka 400 medlemmar vädjar till kommunstyrelsen att inte gå vidare med planerna på att uppföra en byggnad för stadsarkivet vid Alreiksgatan där Skulpturparken ligger.
Konstmuseets Vänner med cirka 400 medlemmar vädjar till kommunstyrelsen att inte gå vidare med planerna på att uppföra en byggnad för stadsarkivet vid Alreiksgatan där Skulpturparken ligger.

Skulpturparken, invigd 1960 och tillkommen efter en donation 1955 av byggmästare Sture Gillgård, är en av Sveriges äldsta skulpturparker - endast Marabouparken i Sundbyberg och Millesgården i Lidingö är äldre. Idag finns eller planeras skulpturparker på många håll i landet. Skulpturparker har blivit attraktiva besöksmål.

Debatt 18 mars 2021 20:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Idag finns eller planeras skulpturparker på många håll i landet. Skulpturparker har blivit attraktiva besöksmål. Skulpturparken med tolv skulpturer av framstående konstnärer, flertalet inköpta med medel från Sture Gillgårds stiftelse, ger Konstmuseet möjlighet att intill museibyggnaden visa upp ett representativt urval av högklassig skulpturkonst från 1900-talet och början av 2000-talet. Denna möjlighet känns särskilt självklar idag när Konstmuseet sedan några år har ansvaret för kommunens offentliga konst på olika håll i staden. 

 

Skulpturparken ligger i skyddat läge söder om museibyggnaden och är en idealisk plats för museets skapande verksamhet, picknick i det gröna och olika typer av kulturevenemang. Skulpturparken utgör en rofylld plats att vistas i för museibesökare, de närboende och alla som rör sig i staden. 

 

Konstmuseets Vänner bildades 1946, samma år som museibyggnaden vid Kristinaplatsen invigdes, och har som syfte att stödja Norrköpings Konstmuseums verksamhet. Vänföreningen har under de gångna 75 åren donerat ett stort antal konstverk till museet. 

Konstmuseets Vänner med cirka 400 medlemmar vädjar till kommunstyrelsen att inte gå vidare med planerna på att uppföra en byggnad för stadsarkivet vid Alreiksgatan där Skulpturparken ligger. Det vore djupt olyckligt om Skulpturparken försvinner. Konstmuseets skulle mista en stor attraktion. Skulpturerna i parken ingår som viktiga delar i Konstmuseets samling av svensk modernism och samtidskonst, en av de främsta i landet.

 

Stadsarkivets välbehövliga nya byggnad bör placeras på annan plats i staden där byggnaden kan bli mer synlig än den blir inklämd i parken mellan Konstmuseet och Söderstadens villaträdgårdar. En lämplig placering kan vara någonstans i Saltängen i närheten av Inre hamnen. 

 

Skulpturparken är en omistlig del av Norrköpings Konstmuseum. Skulpturparken måste bevaras.

Ämnen du kan följa