Låt Malmölandet få fortsätta vara jordbruksmark

När det gäller Malmölandet så är det endast marken som tillhör Björnsnäs som Borgerlig samverkan har agerat för att ta bort från remissversionen, skriver centerpartisterna Christian Widlund och Lina Cederlöf Lundgren.
När det gäller Malmölandet så är det endast marken som tillhör Björnsnäs som Borgerlig samverkan har agerat för att ta bort från remissversionen, skriver centerpartisterna Christian Widlund och Lina Cederlöf Lundgren.

Borgerlig samverkans och SDs gruppledare skriver att de betraktar remissversionen av översiktsplanen just som en remissversion och anklagar oss för att pådyvla dem politiska åsikter.

Debatt 2 september 2023 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

"Malmölandet får fortsätta att vara jordbruksmark" NT 29/8

När vi skriver i vår debattartikel att remissversionen innehåller planer på bebyggelse av jordbruksmark så är det inte att pådyvla någon politiska åsikter. Det är ren fakta. I princip samtliga utpekade områden där bebyggelse av bostäder planeras, tas jordbruksmark i anspråk.

Även flera av områdena som pekas ut som mark för framtida verksamhetsetablering är på jordbruksmark. Det är också fakta att Centerpartiet under processen för framtagandet av remissversionen har framfört kritik mot den höga graden av i anspråkstagande av jordbruksmark och presenterat förslag på andra områden, utan att få något som helst gehör från majoritetspartierna. 

När det gäller Malmölandet så är det endast marken som tillhör Björnsnäs som Borgerlig samverkan har agerat för att ta bort från remissversionen. Vi vill gå ännu längre och även bevara den lika värdefulla jordbruksmarken som ligger på kommunens mark på Malmölandet. 

Remissversionen är en remissversion och ett samråd har just avslutats, därför har vi tagit tillfället i akt att återigen poängtera vikten av att bevara åkermarken. Om Borgerlig samverkan och SD ville ha mer tid på sig för att komma fram till samma slutsats som vi i den här frågan och till slut landa i en översiktsplan där jordbruksmarken är fredad, blir vi bara tacksamma.  Miljö och konsekvensbeskrivningen, som är gjord av konsultbolaget Tyréns, pekar på att när det kommer till jordbruksmark så kommer det här förslaget innebära negativa konsekvenser. Bevarandet av jordbruksmark är en politisk fråga och det är i översiktsplanen ni har möjlighet att visa hur mycket ni prioriterar det. Om det inte blir så, så är det onekligen ett svek mot era väljare, åtminstone de som trodde på era löften om att bevara jordbruksmarken. 

Det stämmer att när det gäller bebyggelse av mindre antal fastigheter utanför stråk och tätorter så är begränsningen på antal fastigheter utan detaljplan borttagen i remissversionen. Men istället har det införts beskrivning av lokaliseringsprinciper som är utformade så att de innebär en stor begränsning av möjligheterna för att tillskapa fastigheter utanför befintliga stråk och befintliga orter. Det är dessa lokaliseringsprinciper vi vänder oss emot. Vi ser också en fara med att tillämpningen av PBL vid bygglovsförfarandet kan bli så snävt att krav på detaljplan ändå kommer att krävas när flera fastigheter ska byggas utanför stråk och tätorter.

För övrigt så välkomnar vi beskedet från Borgerlig samverkan att ni vill lyssna på de remissvar som kommer in och att ni även kan ta in Centerpartiets synpunkter. Vi väntar spänt på hur nästa version kommer att se ut.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa