Besparingar ska inte göras i kommunens kärnverksamhet

Den styrande minoriteten i Finspång bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna med stöd av Vänsterpartiet beslutade på kommunstyrelsen den 24 maj att föreslå kommunfullmäktige avveckla räddningstjänstens verksamhet i Hällestad.

De besparingar som behöver göras får ske i verksamheter som inte är direkt kopplade till kommunens kärnverksamhet, skriver oppositionsråd Torgny Maurer (SD).

De besparingar som behöver göras får ske i verksamheter som inte är direkt kopplade till kommunens kärnverksamhet, skriver oppositionsråd Torgny Maurer (SD).

Foto: Magnus Johansson

Debatt2023-06-13 11:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Man hävdar att alla sektorer måste bidra till att komma till rätta med kommunens stora underskott! Ett underskott som för övrigt samma partier har varit högst delaktiga i att skapa genom en hel rad dåliga beslut genom åren.

Det märkliga är ändå att man så sent som i valrörelsen bedyrade hur viktigt det är att värna landsbygden och dess utveckling och Hällestad har till och med i översiktsplanen och i vision 30/35 pekats ut som en prioriterad ort. Och så lägger man då fram ett förslag att lägga ner en fullt fungerande räddningsorganisation och ytterligare urholka samhällsservicen och minska tryggheten i området!

Givetvis är också vi medvetna om de ekonomiska problem som kommunen brottas med - men i ett fall som detta, när liv och egendom kan komma att stå på spel och där tidsaspekten är så otroligt viktig så får man helt enkelt tänka om.

De besparingar som behöver göras får ske i verksamheter som inte är direkt kopplade till kommunens kärnverksamhet, förslagsvis i första hand administrativ verksamhet i kommunledning och samhällsbyggnadssektor samt i framtida planerade investerings och infrastrukturprojekt.

Vi Sverigedemokrater är av den bestämda uppfattningen att i tider som dessa behövs en robust räddnings och krisberedskap i hela vår kommun.