Beslutet minskar negativa effekter inom vuxenpsykiatri

Moderaterna och Kristdemokraterna har kritiserat koalitionen för beslutet att avveckla vårdvalet inom vuxenpsykiatrin.

Region Östergötland.

Region Östergötland.

Foto: Jeppe Gustafsson

Debatt2021-07-08 07:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Bakgrunden till beslutet var att det fanns flera negativa effekter inom vuxenpsykiatrin. Vårdköerna fortsatte att öka, samtidigt som kostnaderna ökade. Patienterna med de svåraste sjukdomarna valde i liten utsträckning en privat leverantör. Detta har inneburit en ojämlikhet i fördelningen av diagnosgrupper där den regiondrivna verksamheten i högre grad har patienter med de svåraste sjukdomarna vilket försvårat den långsiktiga planeringen för regionens egen verksamhet, som alltid har det yttersta ansvaret för östgötarna.

I fjol fattade hälso-och sjukvårdsnämnden därför beslut att avveckla vårdvalet i vuxenpsykiatrin till förmån för en upphandling. Vår ambition med beslutet är att förbättra tillgängligheten, fortsatt erbjuda valfrihet och ge verksamheten mer stabila planeringsförutsättningar. Precis som i vårdvalet vi har nu, kommer patienten när som helst kunna byta till annan vårdgivare, privat eller regiondriven.

Den regiondrivna verksamheten, Psykiatricentrum, har sedan årsskiftet arbetat intensivt med samverkan för att kunna möta upp vårdbehoven i länet när upphandlingen fullbordas. För att möta en minskad andel privata leverantörer inom vuxenpsykiatrin kommer Psykiatricentrum utöka sin verksamhet för att kunna ta emot fler patienter och ha en bättre tillgänglighet. I koalitionens budget för 2021 tillförs också 70 miljoner kronor för detta ändamål.

Utifrån dialog med den regiondrivna verksamheten är koalitionen trygg med att behoven kommer kunna mötas upp och att vården blir mer tillgänglig och jämlik. Frågan som bör ställas är vilka förslag M och KD har för att hantera de negativa effekterna inom länets vuxenpsykiatri.