Beslut fattas inte i några informella forum

Nu kan det gamla huset komma att rivas löd en braskande rubrik som handlade om huset som är känt som ”Sahlinshuset” i hamnområdet i Valdemarsvik.

Om befintliga lokaler kan bibehållas och omvandlas till nutida och framtida behov utan avskräckande höga kostnader som följd har undertecknad intet att invända, skriver Lars Beckman (S) kommunstyrelsens ordförande.

Om befintliga lokaler kan bibehållas och omvandlas till nutida och framtida behov utan avskräckande höga kostnader som följd har undertecknad intet att invända, skriver Lars Beckman (S) kommunstyrelsens ordförande.

Foto: Rikard W Larsson

Debatt2022-01-21 08:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Sahlinshuset - kulturhistorisk byggnad att rädda?" NT 11/1

Märk väl att det skillnad på vad jag som kommunalråd tycker och vad som faktiskt är beslutat i vederbörlig ordning. 

Som ordförande i kommunstyrelsen har man ibland möjligheten, rentav skyldigheten att peka ut färdriktningen eller i vart fall beskriva ambitionsnivån. Detta gör jag utan att besitta sakkunskaper på det byggantikvariska området. 

Att beskriva det som att det vore kutym att vi som leder kommunen fattar viktiga beslut över huvudet på övriga valda ledamöter känner jag dock inte igen. Valdemarsvik - centralorten i vår kommun är belägen i det inre av Valdemarsviken i ett läge som borde utnyttjas betydligt mer än vad som hitintills historiskt gjorts. 

Kopplingen till en annan tid när hamnen i huvudsak fungerade som en fiske, angöring och utskeppningshamn är historisk och värdefull vilket framhålls av Jonas Andersson. Dock tror jag att man bör vara beredd att möta framtiden med en vilja att anpassa byggnationer och lokaler till nutida och morgondagens krav på desamma. 

Om befintliga lokaler kan bibehållas och omvandlas till nutida och framtida behov utan avskräckande höga kostnader som följd har undertecknad intet att invända. Men återigen därvidlag beslutar inte ett kommunalråd allena. Frågan om hur vi ska förhålla oss gällande ångbåtskajen framåt kommer kanske snart att aktualiseras på allvar då det visar sig finnas intressenter som vill vara med och lyfta området.  

Vänsterpartiet och Jonas Andersson pekar på behovet av att inventera och skapa en åtgärdsplan för kommunens egna ägda kulturhistoriska byggnader via en motion. Länsstyrelsen har gjort en kulturhistorisk utredning av Vammarsmåla kvarn som är en av kommunens fastigheter kan väl nämnas i sammanhanget. 

För att återkoppla till det i artikeln omnämnda Sahlinshuset finns det uppskattningar och utredningar som pekar på omfattande kostnader för att om möjligt säkerställa fastighetens överlevnad. Vad som komma skall där får vi i närtid komma tillbaka till. Det finns ett uttryck som lyder ungefär så här – Spana framåt men snegla även i backspegeln då och då. Där tror jag nog att vi ska kunna hitta en samsyn framöver.