Bankkontoren viktiga för länets utveckling

När bankerna stänger sina kontor i landsbygder går kunskapen om lokala förhållanden förlorad och med den förmågan att värdera lokala affärsmöjligheter, skriver Terese Bengard och Staffan Nilsson från Hela Sverige ska leva..


När bankkontoren stänger försvinner kunskapen om lokala förhållanden, vilket är en förutsättning för rättvisande lånebedömningar och att värdera affären, skriver Terese Bengard och Staffan Nilsson.

När bankkontoren stänger försvinner kunskapen om lokala förhållanden, vilket är en förutsättning för rättvisande lånebedömningar och att värdera affären, skriver Terese Bengard och Staffan Nilsson.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Debatt2021-09-21 16:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Rapporten "Kapital i hela landet" visar på en dramatisk trend med kontorsnedläggningar. Riksorganisationen Hela Sverige uppmanar därför bankerna att tänka om, att se affärsmöjligheterna och fortsätta finansiera lokal utveckling.Sedan 90-talet har hälften av alla bankkontor försvunnit, och de bankanställda finns nu i regionala centralorter och i centrala Stockholm i stället för runt om i Östergötland. Storstädernas andel av bankkontoren har ökat, främst på landsbygdskommunernas bekostnad. I dag saknar tio procent av alla kommuner bankkontor. I Östergötland saknar Boxholm och Ödeshög helt bankkontor.

Utvecklingen går snabbt och åt fel håll. Bara sedan 2015 har ett av tre bankkontor i Sverige stängts, antalet har minskat från 1 644 till 1 048 kontor idag. Under 2021 har Handelsbanken aviserat nedläggning av ytterligare 180 kontor. Snart kommer ännu fler kommuner helt sakna bankkontor.Att banknedläggning är negativ för landsbygderna är väl känt. Trots att storbankerna framhåller digitaliseringens möjligheter, är tillgången till snabbt internet dålig i många av de kommuner som saknar bankkontor, vilket försvårar för kunderna. Bankerna har också en central roll vid utlåning och krediter till företag som gynnar samhället. När kontoren stänger försvinner kunskapen om lokala förhållanden, vilket är en förutsättning för rättvisande lånebedömningar och att värdera affären.

Den kommun där ett bankkontor har störst upptagningsområde, i Jokkmokk, ska bankens lokalkännedom omfatta 17 000 kvadratkilometer. I Stockholms kommun täcker de 140 bankkontoren i snitt 1,3 kvadratkilometer.Konsekvensen blir att företagare i landsbygder har svårare att få lån, får högre ränta och sämre villkor eftersom banken saknar kunskap om hur affärsidéer står sig på den lokala marknaden. Resultatet blir att bankerna går miste om affärsmöjligheter och förlorar långsiktiga kunder.

När allt fler gör verklighet av drömmen att leva och bo utanför storstäderna och flyttströmmarna nu vänts från storstad till landsbygd måste bankerna tänka om. Hela Sveriges nya rapport "Kapital i hela landet" visar att även bankerna tjänar på att finnas både i landsbygder och i städer. Och bankerna behövs för att samhället och näringslivet ska kunna utvecklas, även i Östergötland.