Backa på beslutet om höjda arvoden till politikerna

I juni i år antog kommunfullmäktige budgeten för 2023 med plan för 2024-2026.

Vi anser också att när verksamheterna tvingas till effektiviseringar så ger det fel signaler att öka på kostnaderna för den politiska organisationen, skriver oppositionsrådet Christian Widlund (C).

Vi anser också att när verksamheterna tvingas till effektiviseringar så ger det fel signaler att öka på kostnaderna för den politiska organisationen, skriver oppositionsrådet Christian Widlund (C).

Foto: Susanna Beskow Norgren

Debatt2022-12-15 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

När vi nu kommit till december månad har det varit många saker i vår omvärld som förändrats och förvärrats. Sverige har fått en ny regering. Likaså har Norrköping fått ett nytt politiskt styre. Rysslands anfallskrig mot Ukraina fortsätter, vilket påverkar de globala marknaderna på flera sätt. 

Energipriserna är och har under andra halvan av året varit skyhöga och nya prisrekord har noterats på elbörsen vid flera tillfällen. Samtidigt rusar i stort sett priserna på alla varor, vilket påverkar såväl invånarnas som företagens och kommunens ekonomi på ett negativt sätt.

Centerpartiets tilläggsbudget är därför präglad av att anpassa kommunens verksamheter till rådande ekonomiska läge, vilket betyder att det blir tuffare för förvaltningarna då de kommer tvingas effektivisera sina verksamheter. Orsaken är förväntning på lägre tillväxt i ekonomin, ökade kostnader för pensioner och högre inflation. 

Vi i Centerpartiet har i vår budget valt att fortsätta på den sedan tidigare inslagna vägen – att ge skolan bästa förutsättningar, att ge eleverna så bra kunskaper att fler klarar av kunskapsmålen och därmed gå ut grundskolan med betyg som ger dem möjlighet att söka vidare till gymnasiet. En satsning på barn och ungdomar i tidig ålder som ger rätt förutsättningar för framtiden är en investering som ger fler ungdomar bättre möjligheter till ett gott liv. Därför undantar vi i vår budget utbildningsnämnden och socialnämnden från effektiviseringskrav. 

Vi anser också att när verksamheterna tvingas till effektiviseringar så ger det fel signaler att öka på kostnaderna för den politiska organisationen. Vi tycker att i det ansträngda ekonomiska läge som kommunen nu befinner sig i bör kommunfullmäktige backa på beslutet att höja arvoden för politikerna. 

Vi vill istället använda det ekonomiska utrymmet till att höja bidraget till vägföreningarna i kommunen. Vägföreningarna är viktiga för möjligheten till utveckling på landsbygden där den offentliga servicen för övrigt är starkt begränsad. 

Vi ser att vi nu är inne i en exceptionell tid där tillfälliga omvärldsfaktorer påverkar ekonomin negativt under en begränsad period. Så istället för att dra för hårt i handbromsen nu, använder vi en del av kommunens ekonomiska reserver för att parera den här nedgången i ekonomin utan att det ska drabba våra verksamheter alltför hårt. 

När det gäller målområden håller vi fast vid de mål som beslutades i juni förutom för ett mål.

Givet den rådande situationen med hög inflation ser vi hur investeringstrycket kring bostadsbyggandet minskar. Det gör att vi i vår budget lägger ett lägre mål för bostadsbyggandet. Vi vill nu istället se att befintliga resurser läggs på att möjliggöra för byggande av trygghetsbostäder i våra utvecklingsorter så att de som vill lämna sina hus eller gårdar kan bo kvar på sin hemort. 

När det gäller investeringarna så är det för oss viktigt att den tidigare beslutade bron för Johannisborgslänken är öppningsbar. Det är nödvändigt för att möjliggöra för båtar att ta sig in i den nya stadsdelen Inre Hamnen. Hela planeringen för den nya stadsdelen bygger på att erbjuda ett marint tema och livfullt vattenliv med tillhörande möjlighet att ta sig dit med båtar. Att bygga en icke öppningsbar bro innebär att man bygger en fast barriär som omöjliggör ett levande vattenliv för all tid fram över.

 

Centerpartiets budget är en ansvarsfull budget för Norrköpings framtid i en tuff tid.