Att vi har en budget utan satsningar stämmer inte

Sverigedemokraterna har sedan vårt inträde i landets diverse parlamentariska församlingar kämpat för att vända den politiska utvecklingen i vårt avlånga land.

Direkta och konkreta åtgärder som vidtagits från våra partier i majoriteten är bland annat ett beslut om kraftig minskning av hyrpersonal, skriver tre representanter från Sverigedemokraterna.

Direkta och konkreta åtgärder som vidtagits från våra partier i majoriteten är bland annat ett beslut om kraftig minskning av hyrpersonal, skriver tre representanter från Sverigedemokraterna.

Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Debatt2023-06-25 09:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Efter valet 2022 fick vi möjligheten att påverka på riktigt. Vägen hit har kantats av hårt och enträget arbete – vägen framåt för Sverigedemokraterna och Sverige kommer präglas av ett ännu hårdare och utmanande arbete.

För SD region Östergötland har tre punkter varit vägledande i budgetförhandlingarna:

- Att hedra våra löften mot väljarna
- Få ekonomin i balans
- Fokus på regionens kärnverksamhet

Vi kan konstatera att på drygt ett halvår har SD region Östergötland lyckats arbeta in i princip samtliga av våra vallöften kopplade till regionens verksamhet i budgeten och tillhörande verksamhetsplaner.

För Östergötlands invånare innebär det bland annat långsiktiga och effektiva satsningar på barn- och ungdomars psykiska hälsa genom att stärka första linjens psykiatri. För att stärka trygghetsarbetet i kollektivtrafiken vill vi införa ett pilotprojekt om flexibel avstigning samt fortsätta på det inslagna spåret om att ordningsvakter ska bistå vid biljettkontroller, tillsammans med ny lagstiftning från regeringssamarbetet kommer det bidra till kraftigt förbättrad trygghet. En fungerande kollektivtrafik på landsbygden är en mycket viktig fråga för oss, därför gör vi nu en genomlysning av närtrafiken på landsbygden i syfte att utveckla konceptet.

Det har i media framställts som att majoritetens budget är en budget utan satsningar – det stämmer inte. Däremot är det en budget som är starkt präglad av den svaga ekonomi som råder där vi tvingats rätta mun efter matsäck och prioritera rätt i kölvattnet av det tidigare styrets felaktiga prioriteringar.

För att lösa de problem som uppstod under förra styret beslutade de att höja skatten. Om syftet med skattehöjning var att lösa de problem de själva skapat kan man konstatera att det fått motsatt effekt. Kostnader som annars kunnat hanteras genom effektiviseringar har nu i stället permanentats. Utöver det har det tidigare vänsterstyret genom skattehöjningen försämrat möjligheterna för alla att själva avgöra hur deras pengar bäst används i det egna vårdvalet.


Vi har idag skenande kostnader för hyrpersonal och verksamheter vilka under flertalet år gått med underskott. Direkta och konkreta åtgärder som vidtagits från våra partier i majoriteten är bland annat ett beslut om kraftig minskning av hyrpersonal.

Genom att bringa ordning i ekonomin skapar vi förutsättningar för en långsiktigt hållbar finansiering av regionens kärnverksamheter utan skattehöjningar. Vi nu ser över regionens totala verksamhet till förmån för kärnverksamhet som hälso- sjukvård och med det förbättrar vi arbetssituationen för vår vårdpersonal. Samtidigt säkerställer vi en ändamålsenlig sjukvård för regionens invånare.