Att subventionera kulturen ger ekonomisk vinst

Kultur- och kreativekonomin i Tyskland omsätter 175 miljarder € och gör en bruttovinst på 100 miljarder € om året (2021).

Att sälja De Geer Hallen och sänka subventionerna till SON och kulturen i allmänhet är inget annat än ett mycket effektivt sätt att bromsa den ekonomiska tillväxten i Norrköpings kommun, skriver Jan Bergström.

Att sälja De Geer Hallen och sänka subventionerna till SON och kulturen i allmänhet är inget annat än ett mycket effektivt sätt att bromsa den ekonomiska tillväxten i Norrköpings kommun, skriver Jan Bergström.

Foto: Patrik Selsfors

Debatt2023-07-08 12:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Det är rimligt att SON ökar sin självfinansiering" NT 1/7

Den intar en tredje plats efter bil- och maskinbyggnadssindustrin. Den slår kemi-industrin som "bara" omsätter runt 59 miljarder €.

Vad har detta med Scenkonstbolaget att göra? I Tyskland räknar man kulturen som en viktig del av ekonomin och inte bara som en subventionerad finkultur för ett fåtal rika och bildade människor. Faktum är att subventionerad kultur inte är en ekonomist förlustaffär för samhället utan bidrar till stora ekonomiska vinster. Hur kan det komma sig?

Kommunstyrelsens ordförande Sophia Jarl skrev i en debattartikel i NT den 1/7 2023 att Scenkonstbolaget där SON ingår gör en "förlust" på 90 %. Biljettintäkterna måste alltså höjas för att minska förlusten. Bortsett från att ingen symfoniorkester i världen kan hålla en konstnärlig hög profil om den måste finansiera sig med mer än 10 % biljettintäkter finns det ett grundläggande fel i diskussionen.

Varför är det fel att tro att Scenkonstbolaget går med 90% förlust? Den största delen av subventionerna går till medarbetarnas löner. Dessa löner beskattas och kommer alltså till del omgående tillbaka till samhällsnyttan. Med lönerna handlas det mat och andra produkter. Även så kommer subventionerna tillbaka genom momsen. 

Subventionerna skapar arbetsplatser vilka i sin tur genererar andra arbetsplatser inom andra områden vilket stärker köpkraften inom samhället generellt.

En studie från Schweiz visar att ungefär 30 % av kultursubventionerna direkt går tillbaka till allmännyttan i form av skatter. Om man lägger till den privatekonomiska effekten av subventionerna (turism, hotell, restauranger, detalj- och livsmedelshandeln etc. ) genererar varje enskild Franken som Schweiz ger ut i form av kultursubventioner en omsats på 1,5 till 2,9 Franken beroende på var i landet man befinner sig.

I Tyskland finns liknande studier som påvisar samma effekter. Ett viktigt begrepp inom kulturekonomin är "Bilbaoeffekten". Baskien var en nedgången ekonomisk svag region i norra Spanien med stora sociala och politiska problem, Tack vare Guggenheimmuseet har Bilbao fått en plats på världskartan och tack vare de stora subventionerna inom kultursektorn har regionen fått en stark ekonomiskt tillväxt. 

Liknande effekter kan man se i Stralsund i Tyskland (OZEANEUM) med en ökning av 1 miljon turister per år och Linz i Österrike som var europeisk kulturhuvudstad 2009. Där genererades 35,3 miljoner € direkt vinst under två år och det skapades 4625 nya arbetsplatser.

De Geer Hallen och SON kan vara Norrköpings "Guggenheimmuseum". Att sälja De Geer Hallen och sänka subventionerna till SON och kulturen i allmänhet är inget annat än ett mycket effektivt sätt att bromsa den ekonomiska tillväxten i Norrköpings kommun. 

Öka istället subventionerna till kulturen och stärk därigenom både Norrköpings ekonomi och kulturliv.