Att leva med andnöd - det finns hjälp att få

Nästan var tionde svensk – 800 000 personer - lider av astma. Alltför många av dem har fortfarande inte sin astma under kontroll.

Den svenska astmavården är bristfällig, skriver Björn Pettersson, ordförande Astma- och allergiföreningen Östergötland.

Den svenska astmavården är bristfällig, skriver Björn Pettersson, ordförande Astma- och allergiföreningen Östergötland.

Foto:

Debatt2022-05-02 20:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den svenska astmavården är bristfällig och på den Internationella astmadagen den 3 maj, vill vi uppmana till förbättringar.


Astma kan numera behandlas så effektivt att du kan leva ett vanligt liv och vara symtomfri. Du kan sova bra, utöva idrott eller gå på promenad i vårsolen. Allt utan drabbas av andnöd eller känslan av att kvävas. 
Trots det har var tredje person med astma fortfarande okontrollerad astma. De plågas av ständig hosta på nätterna, regelbundna astmaanfall där luftrören dras ihop sig och de måste anpassa sina liv för att undvika alltför stor ansträngning. Att leva med astma är som att stundtals tvingas andas genom ett sugrör.


Det finns hjälp att få. Och därför behöver den svenska astmavården förbättras.
• Se till att alla med astma har en skriftlig personlig behandlingsplan. Idag gäller det bara för var tredje vuxen och vartannat barn. 
• Följ regelbundet upp astmapatienter med till exempel spirometri. Detta har tyvärr blivit alltför ovanligt under pandemin. 
• Säkerställ att det finns vårdcentraler med astma- och allergisköterskor, helst certifierade enligt SKR:s modell. Tyvärr saknas certifierade vårdcentraler i vår region 
• Anställ allergikonsulenter som bland annat kan hjälpa till med miljön i förskola för barn med svår astma eller allergi. Utvärderingar visar att de sparar in sin egen lön genom att minska akutbesöken för barnen. Tyvärr finns inte det heller i vår region.
• Se över övergången mellan barn-och vuxenvård. Det är svårare att få vård som vuxen, och det kan vara svårt för en 18–19-åring som har många andra förändringar att hantera samtidigt. I stället för en mjuk väl förberedd övergång innebär den idag ofta ett steg ut i ingenting. Det är alldeles för vanligt att 20-åringar helt saknar regelbundna vårdbesök. 


I Luftvägsregistret, kvalitetsregistret för astma, kan ni som är ansvariga för vården se hur vi ligger till i vår region. Det är en bra utgångspunkt för arbetet med att förbättra astmavården och på så sätt underlätta andningen för de ca 46 000 personer i vårt län med astma.