Att jobba i hemtjänsten behöver bli attraktivare

Den 29 maj anordnade Centerkvinnorna i Norrköping vårens medlemsmöte på temat Vem tar hand om min mamma? Fokus var hemtjänsten och förutsättningar för att bedriva en bra verksamhet med en hög kvalitet.

En nyckelfråga för hemtjänsten är kompetensförsörjningen, både hur vi kan behålla och utveckla befintlig personal och hur vi kan locka fler att välja att arbeta inom hemtjänsten, skriver representanter för Centern i Norrköping.

En nyckelfråga för hemtjänsten är kompetensförsörjningen, både hur vi kan behålla och utveckla befintlig personal och hur vi kan locka fler att välja att arbeta inom hemtjänsten, skriver representanter för Centern i Norrköping.

Foto: Viktoria Berglund

Debatt2021-07-18 12:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

De inbjudna gästerna lyfte upp frågan ur olika perspektiv – både hur det fungerar för privata aktörer och inom kommunens egen regi samt hur det går att arbeta för att skapa en attraktiv arbetsplats som bidrar till en hög kvalitet för brukarna. 

En nyckelfråga för hemtjänsten är kompetensförsörjningen, både hur vi kan behålla och utveckla befintlig personal och hur vi kan locka fler att välja att arbeta inom hemtjänsten. Det är en utmaning redan nu. Med tanke på hur demografin kommer utveckla sig inom kommande 10-årsperiod blir det en allt viktigare fråga. Centerpartiet har under våren arbetat aktivt för att vård- och omsorgsnämnden ska göra en översyn av förutsättningarna för ett bra ledarskap. Vi ser att medarbetarna är nyckelspelare för att skapa en hög kvalitet till de Norrköpingsbor som är i behov av vård och omsorg. Syftet med initiativet är att genom ett gott ledarskap sätta medarbetarna i fokus för att de ska kunna genomföra ett bra arbete. 

Våra viktigaste lärdomar efter medlemsmötet är att:

Det är viktigt att som politiker vara lyhörd för verksamhetens behov och förutsättningar

Genom förbättrad organisation går det att skapa en högre kvalitet inom vården

En samverkan mellan olika nämnder inom kommunen behövs för att lösa de utmaningar vi står inför

Vi måste våga tänka nytt!

Det är utvecklande att jobba i hemtjänst, att hjälpa en annan människa att få en bättre livssituation är bland det finaste som du kan göra! Vi politiker behöver se till att rätt förutsättningarna att utföra arbetet finns. 

Den kravlista som CK driver på framåt för:

Arbetsmiljön ska tas på allvar, mer resurser behövs för att minska psykisk och fysisk press 

Lönen, respekt och status för yrkesrollen

Bra kollegor, motiverade och engagerade, utbildad personal 

Bra chef med rimligt uppdrag och stöd för att kunna se och vara tillgänglig för medarbetarna

Lärdomarna och diskussionerna under medlemsmötet har redan lett till konkreta förslag från Centerpartiet i arbetet med uppdateringen av uppdragsplanen för vård- och omsorgsnämnden. Vi kommer fortsätt att driva arbetet vidare – allt för att möta de kommande utmaningarna och för att se till att vård- och omsorgen inom Norrköping håller en hög kvalitet.