Att behålla medarbetare inom vården är prioriterat

Majoriteten i Region Östergötland (M, KD, L med stöd av SD) har presenterat sitt budgetförslag för regionen.

Arbetet med att behålla medarbetare inom vården är ett mycket prioriterat arbete för Centerpartiet, skriver Julie Tran och Kerstin Sjöberg.

Arbetet med att behålla medarbetare inom vården är ett mycket prioriterat arbete för Centerpartiet, skriver Julie Tran och Kerstin Sjöberg.

Foto: Victor Bomgren

Debatt2023-06-20 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är svårt att se hur deras budget ska lösa det negativa ekonomiska resultatet eller vårdens utmaningar. Det är även anmärkningsvärt att styret tok-bromsar många åtgärder. De verkar inte heller kunna skilja på besparingar och smarta insatser som initialt kostar en liten slant men som på sikt sparar pengar och utvecklar vården så att det blir bättre för patienterna. 

Att ställa om till konceptet Nära Vård är en del av detta arbete och därför lägger Centerpartiet pengar på det i sin budget. Vi ser det som oerhört viktigt och då inte bara ur ett ekonomiskt perspektiv utan även ur ett patientperspektiv. När vården är närmare patienten - i hemmet eller särskilda boendet, med fördel via digital teknik, så behöver inte patienten åka till akutmottagningen eller sjukhuset. Centerpartiet tycker att regionen måste ligga i framkant inom digitalisering och fortsätta utveckla olika arbetssätt, nyttja ny teknik och AI. Ett konkret exempel är egenmonitorering som hjälper patienter på ett effektivt och säkert vis att följa sin hälsa hemifrån, medan vårdpersonalen kan få upp avvikelser på sin skärm i händelse av förändringar. Det skapar en trygghet för patienten och frigör tid för vårdpersonal.

Arbetet med att behålla medarbetare inom vården är också ett mycket prioriterat arbete för Centerpartiet. Här jobbar vi för att skapa en attraktiv arbetsplats där det är möjligt med utveckling och återhämtning. Vi vill även belöna kompetens och har föreslagit en höjd grundlön till ”särskilt yrkesskickliga” inom dygnet runt-vården. Dessa nyckelpersoner skapar stabilitet i verksamheten och ger förutsättningar för en god vårdkvalitet. Vi ser också att beroendet av hyrpersonal måste minska och vill därför reformera regionens interna bemanningspool till en kompetenspool för större flexibilitet kring arbetstid, högre lön och karriärmöjlighet vid patientnära arbete. Det skulle både minska kostnaderna för hyr, öka attraktiviteten att stanna i regionen, men viktigast av allt - bidra till bättre vård.

Centerpartiet har också prioriterat att satsa på ett införande av mobil röntgen i hela länet (finns nu endast i östra). Det skulle gynna patienterna och även avlasta sjukhusen när färre besöker akutmottagningen. Det frigör både pengar och personal till annat. Vi vill dessutom förstärka förlossnings- och mödrahälsovården då vi ser det som extra viktigt och skapar trygghet hos de som ska föda/nya familjer. Ett integrerat mottagande för personer som utsatts för våld i nära relationer är en trygghetsskapande åtgärd som vi vill värna och det har Centerpartiet lyft i sin budget.

I ett längre perspektiv måste regionen utvecklas till ett mer självförsörjande län med en bättre beredskapsplanering. I en osäker tid och värld ser vi det som självklart att vi måste planera för dessa osäkerheter och främja de gröna och blå näringarna. Vi måste dessutom fortsätta jobba för att nå målen i livsmedelsstrategin som handlar om att öka produktionen och konsumtionen av lokala produkter. Det leder till bättre egenförsörjning av både mat och energi, och gör oss mer robusta och mer motståndskraftiga om en kris skulle uppstå.

Centerpartiets budgetalternativ i Region Östergötland är en balanserad och framtidsinriktad budget där fokus ligger på att skapa en patientsäker vård och ett motståndskraftigt län – för Östergötlands bästa!